Home

Nieuws

Asbestsanering blijft zonder verbod

Er komt voorlopig geen nieuw verbod op asbestdaken.

Het kabinet wil de sanering van asbestdaken voorzetten met maatregelen om vrijwillige asbestsanering te stimuleren.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu wil voor het eind van het jaar een brede samenwerkingsovereenkomst ondertekenen met betrokken partijen om de sanering van asbestdaken voort te zetten, ook al is het verbod op asbestdaken van tafel. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van de asbestsanering nadat het asbestdakenverbod door de Eerste Kamer werd weggestemd.

Draagvlak

Van Veldhoven constateert na overleg met provincies, gemeenten, betrokkenen uit de bouw- en asbestsector en maatschappelijke partijen dat er draagvlak is om ook zonder een wettelijk verbod werkt te maken van de asbestdakenproblematiek. Wel vreest ze dat de sanering langzamer zal gaan dan met een wettelijk verbod.

Sanering op vrijwillige basis

Om de sanering voort te zetten op vrijwillige basis, wil Van Veldhoven in 2020 een fonds instellen waarmee tot en met 2028 leningen verstrekt kunnen worden voor het saneren van daken. Daarnaast wordt gekeken of het saneren eenvoudiger en goedkoper zou kunnen, zonder dat dit gezondheidsrisico’s met zich mee brengt. Dit proces was al in gang gezet, maar wordt mogelijk versneld. Later dit jaar of begin volgend jaar zullen metingen worden uitgevoerd om vast te stellen hoeveel asbestdeeltjes er daadwerkelijk vrijkomen bij het saneren van daken.

Grens blijft 35 vierkante meter voor particulier

Het vergroten van het oppervlakte asbestdak dat een particulier zelf mag verwijderen, staat Van Veldhoven niet toe. De grens blijft op 35 vierkante meter.

LTO Nederland is blij dat Van Veldhoven de sanering zonder verbod wil realiseren. Wel ziet portefeuillehouder Alfred Janssen nog veel mogelijkheden om het stelsel te vereenvoudigen waardoor de sanering ook goedkoper kan. “Dat is voor boeren ook een goede stimulans om de daken te saneren”, vindt hij.

Of registreer je om te kunnen reageren.