Home

Nieuws 6 reacties

Alleen minder vee helpt kwetsbare natuur niet

Zelfs halvering van de veestapel heeft volgens Wageningen ER niet als gevolg dat een niveau wordt bereikt dat stikstofgevoelige natuur kan herstellen.

Dat concluderen onderzoekers van Wageningen Environmental Research in een overzichtsonderzoek in opdracht van het Wereld Natuur Fonds.
D66-Kamerlid Tjeerd de Groot heeft naar aanleiding van het onderzoek aan landbouwminister Carola Schouten gevraagd met een reactie te komen. De Groot wil het Wageningse rapport betrekken bij het debat over stikstof, dat donderdag in de Tweede Kamer wordt gehouden.

Onderzoek op basis van bestaande modellen

De Wageningse onderzoekers hebben voor het onderzoek gebruikgemaakt van de bestaande modellen en gegevens over de stikstofdepositie in natuurgebieden. Daarbij vroeg Wereld Natuur Fonds specifiek naar de mogelijkheden om vermindering van de emissie uit de veehouderij te kijken.

De onderzoekers stellen dat gemiddeld ongeveer de helft van alle binnenlandse stikstofemissies (landbouw en niet-landbouw) moet worden weggenomen om tot een gemiddeld niveau te komen waarbij natuurgebieden kunnen herstellen. Maar voor extra kwetsbare natuurgebieden is een grotere reductie nodig.

Drie opties om stikstofuitstoot te verminderen

De onderzoekers zien drie mogelijkheden om de uitstoot van stikstof (met name ammoniak) uit de veehouderij te verminderen: technische- en managementmaatregelen, omschakelen naar grondgebonden kringloop en maatwerk rondom Natura2000-gebieden. De onderzoekers maken de kanttekening dat landbouwbedrijven geen beleidsmatige of economische prikkels hebben om de ammoniakuitstoot vergaand te veranderen. Alleen bedrijven dichterbij Natura2000-gebieden die ontwikkelingsplannen hebben, moeten maatregelen nemen om hun plannen te realiseren.

Stikstofneerslag hoogst in Gelderland

Volgens de studie is de stikstofneerslag het hoogst in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Limburg. Maar zelfs als alle stikstofneerslag uit de landbouw wordt weggenomen, leidt dat er niet automatisch toe dat in alle kwetsbare natuurgebieden een situatie ontstaat die volgens de huidige inzichten een verbetering is.

De onderzoekers wijzen erop dat technische maatregelen niet in alle gevallen het beoogde effect hebben. Bovendien wegen de kosten ervan vaak niet op tegen de kleine marges die het de veehouderij kan opleveren. Daar komt bij dat technologische oplossingen niet altijd bijdragen aan een beter imago voor de landbouw.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

Laatste reacties

 • deB.


  Het ligt buiten!!! onze sector..... dat is toch duidelijk of niet

  Alle vee uit nederland dan nog is groot probleem!!!!

 • nvanrooij1

  Er moet toch veel uit de kast gehaald worden om het fabeltje van de stikstof overeind te houden. De leugens worden steeds erger. Bij de aanwijzing van de Natura 2000 gebieden zijn hobbyisten bezig geweest om alles maar aan te wijzen waar zij verliefd op waren. Geen rekening houdend met de bestaande realiteit (economisch etc.) .
  Als ik links en rechts de positieve reacties zie op de acties van de boeren( behalve Groningen maar daar zit ook de aardgasellende voor de Groningers achter) dan zit er een veel diepere aversie in de maatschappij tegen alle hypes van wetenschappers, politici etc..

 • Oké dan

  Wij moeten volgens de onderzoekers halveren om de stikstof die uit het buitenland komt te compenseren. DACHT HET NIET!!!

  "Om dit te verhelpen is een halvering nodig van de binnenlandse stikstofproductie, om ook te compenseren voor overgewaaide stikstof uit het buitenland."

  <>

 • pinkeltje

  Wat ik zo merkwaardig vind is dat zure regen al jarenlang en ook nu geen enkel thema is. Dat probleem is door de maatregelen om de amoniak emissie te beperken die al jaren geleden zijn genomen blijkbaar volledig opgelost. Of was dat probleem er toen ook niet?

 • Kringloopboer

  Nou (oke dan) ik lees het iets anders in grote lijnen een melkveehouder die50× 12000 liter leverd moet hiervoor veel soja importeren als hij 100×6000 liter leverd kan dat uit maïs en gras en dat is geen enkel probleem voor het milieu het gaat dus niet om het aantal dieren maar om de importen

 • Alco

  Stel; het anders.
  Als alle veehouderij uit Nederland weg is zal er niets veranderen aan de natuur.
  Zelfs als deze ruimte ingenomen wordt door de industrie e.d. Dan zullen we allemaal vergiftigd worden.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.