Home

Nieuws

Aanpassing Sloopregeling nertsenhouderij

Landbouwminister Carola Schouten gaat de subsidiëring van sloop- en ombouwkosten van pelsdierhouderijen aanpassen.

Na overleg met de sector heeft minister Schouten besloten de bestaande regeling aan te passen, omdat deze niet goed werkt voor ondernemers. Aangezien dit wettelijk geregeld is en omdat sprake is van staatssteun zal Schouten haar wijzigingen voor moeten leggen aan de Tweede en Eerste Kamer en aan de Europese Commissie. Dat zal in het voorjaar van 2020 gebeuren, waarna de minister verwacht dat de wijzigingen in de loop van 2020 van kracht worden.

Een van de grootste knelpunten van de huidige sloop- en ombouwsubsidieregeling is de termijn van een jaar waarbinnen de activiteiten uitgevoerd moeten zijn om subsidie te ontvangen. Dat blijkt in de praktijk vaak niet haalbaar, ook al is het in de huidige regeling de bedoeling dat ondernemers de subsidie pas aanvragen als alle vergunningen binnen zijn.

In de aanpassing zal rekening worden gehouden met de lange proceduretermijnen. Een nertsenhouderij hoeft na de wijzigingen bij aanvraag van de subsidie nog niet precies alle benodigde vergunningen te hebben, omdat meer tijd wordt gegeven. Schouten wil ook niet aan een onbeperkte termijn voor de subsidieregeling, omdat de regeling wel effectief en handhaafbaar moet zijn.

Tien aanvragen subsidie sinds openstelling sloopregeling

Sinds de openstelling van de huidige subsidieregeling voor de sloop of ombouw van pelsdierhouderijen hebben zich tien bedrijven aangemeld, waarvan een bedrijf de aanvraag heeft ingetrokken, schrijft Schouten in reactie op Kamervragen van VVD-Kamerlid Helma Lodders. In totaal ging het om vier sloopaanvragen, vier combinaties van sloop en ombouw en een aanvraag voor ombouw. Van deze aanvragen zijn zes verleend, een is vastgesteld en een is nog in behandeling. Wanneer een subsidie is toegekend, moeten de werkzaamheden waar subsidie voor is verleend binnen een jaar zijn afgerond, omdat dit is opgenomen in de staatssteungoedkeuring van de Europese Commissie.
Tijdens de boerenprotesten in Den Haag vroeg de nertsenhouderij nadrukkelijk om een betere regeling.

Of registreer je om te kunnen reageren.