Home

Nieuws 2 reacties

1 op 3 ondernemers is in bv goedkoper uit

Ongeveer een derde van de varkenshouders, melkveehouders en akkerbouwers kan beter in een bv dan in een maatschap of eenmanszaak ondernemen. Dat blijkt uit een analyse van Flynth voor Melkvee100Plus op basis van fiscale winsten van de afgelopen drie jaren.

Uit de cijfers blijkt dat grofweg 40% van de varkenshouders met een eenmansbedrijf of maatschap/vennootschap onder firma (vof) een bv zou kunnen overwegen. Voor melkveehouders is dat circa 30%, voor akkerbouwers 37%. Bij alle agrarische sectoren gemiddeld is het ongeveer 35%.

Aan de andere kant kan zo’n 40% van de varkenshouders en 20% van de melkveehouders beter uit de bv gaan en terug naar een eenmansbedrijf of maatschap/vof. Over alle sectoren heen is het ook ongeveer 20%. Een kleine kanttekening; het aantal ondernemers met een bv in de Flynth database is beperkt waardoor deze aantallen niet zoveel zeggen.

Bv kan ook als maat/vennoot toetreden tot maatschap of vof

Op basis van deze inschatting is het dus raadzaam dat ondernemers hun rechtsvorm nog eens goed tegen het licht houden. Dat kan snel geld opleveren; bij € 95.000 winst is een bv even ‘duur’ als een eenmanszaak. Bij winst van € 120.000 is de bv tussen € 7.000 en € 12.500 per jaar voordeliger. In 2023 neemt dat voordeel nog met enkele duizenden euro’s per jaar toe. Daar staan wel administratieve kosten tegenover.

Lees meer op www.melkvee100plus.nl

Voor melkveehouders is de overstap op een bv niet gemakkelijk in verband met het niet kunnen benutten van landbouwvrijstelling en afroming van fosfaatrechten. Een hybride-structuur waarbij de bv als maat/vennoot tot de maatschap of vof toetreedt, is wel een optie. Daar wordt in de praktijk nog weinig gebruik van gemaakt.

Keuze voor bedrijfsvorm naast financiële ook een commerciële

Op dit moment heeft circa 47% van de intensieve veehouders een maatschap, 30% een eenmanszaak, 14% een vof en 6% een bv. Bij melkveehouders is dat respectievelijk 51, 26, 18 en 2%. Kritisch naar de best passende rechtsvorm kijken, is altijd belangrijk, maar veranderingen binnen de fiscale wetgeving geven nu een extra aanleiding.

De keuze voor de beste rechtsvorm is niet alleen een fiscaal/financiële. Met name beperken van de aansprakelijkheid kan een rol spelen. Zo geeft de bv meer commerciële uitstraling en kan het bedrijf of de eigenaren een bepaalde status geven.

Laatste reacties

  • kraats

    De echte winst zit in de stijging van de landbouwgrond over 30 jaar. Daar kan geen bv tegenop...

  • eko boer

    Je kan je grond buiten de bv houden fosfaat rechten kunnen ook niet in de bv moet je afromen

Of registreer je om te kunnen reageren.