Home

Nieuws

Weer minder muskusratten gevangen

Afgelopen jaar zijn opnieuw minder muskusratten gevangen.

De 400 rattenvangers in dienst van de waterschappen kregen 53.511 van deze schadelijke exoten te pakken. Dat is 14% minder dan in 2017. Er zijn minder muskusratten, dus worden er ook minder gevangen.

Meer beverratten

De rattenvangers hebben wel meer beverratten gevangen: 1.268 in 2018, een toename van 2%. Deze komen vooral voor langs de grens met Duitsland, hier wordt 95% van deze dieren gevangen. De zachte winters zorgen voor een groei van de populatie, waarvan een deel de grens oversteekt.

Lees verder onder de foto

Bestrijding van muskusratten in de Krimpenerwaard. Na jarenlange intensieve bestrijding dalen in het hele land de aantallen gevangen dieren. - Foto: Roel Dijkstra
Bestrijding van muskusratten in de Krimpenerwaard. Na jarenlange intensieve bestrijding dalen in het hele land de aantallen gevangen dieren. - Foto: Roel Dijkstra

Landbouw veel last van muskusrat

De afname van de aantallen muskusratten past in een trend die al jaren gaande is. Het is het resultaat van intensieve bestrijding, vooral bedoeld om waterkeringen te sparen. Ook de landbouw heeft hier baat bij gehad. Voorheen hadden boeren en vee veel last van de gangen gravende dieren.

Permanent uitroeien

De bestrijders denken zelfs dat het mogelijk is om Nederland helemaal muskusratvrij te krijgen. Dat blijkt uit een studie van ecologisch onderzoeksbureau Altenburg&Wymenga in opdracht van de Unie van Waterschappen. Echt permanent uitroeien op het vasteland gaat niet lukken, is de conclusie. Zolang het dier in de buurlanden nog voorkomt, kan het elk moment weer opduiken. Maar verwijderen uit Nederland kan wel, waarna er een soort van grensbewaking nodig blijft.

De daling in het aantal gevangen muskusratten is een trend, blijkt uit deze reportage over muskusratbestijding van RTV Oost van vorig jaar.

De onderzoekers zien geen enkele reden om niet te streven naar verwijdering uit Nederland. Het voorkomt dierenleed omdat de vangsten verder zullen afnemen evenals de bijvangsten van andere dieren.

Meer biodiversiteit zonder muskusrat

Verder heeft Nederland zonder de muskusrat naar verwachting juist meer biodiversiteit, minder kans op ziekteversleping en veiliger waterwerken. Onderzoekers wijzen erop dat internationaal intussen veel ervaring is opgedaan met het uitroeien van zogeheten invasieve exoten; uitheemse diersoorten die een plaag vormen.

Gerichte verwijdering van het dier uit Nederland zal op den duur een besparing opleveren van € 10 miljoen per jaar, aldus de onderzoekers.

Co-auteur: Lydia van Rooijen

Of registreer je om te kunnen reageren.