Home

Nieuws 1 reactie

Verwarring op mestmarkt reden aanscherping regels

Verwarring in de markt over verschillende vloeibare meststoffen uit vergistingsprocessen, is voor minister Schouten reden geweest de regels te veranderen. Dat maakt ze duidelijk in antwoord op Kamervragen van VVD’er Helma Lodders.

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft met ingang van dit jaar het Besluit gebruik meststoffen en de Uitvoeringsregeling gebruik meststoffen gewijzigd. Daarbij ging het de minister om de emissie van meststoffen naar grond- en oppervlaktewater terug te dringen. De regels hebben betrekking op een verschuiving van de uitrijperiode van drijfmest op bouwland, een verlenging van de periode om grasland te scheuren op zand- en lössgrond, de vervroeging van de teelt van een vanggewas na de teelt van mais, voor meer vastlegging van organische stof in de bodem, en de vernietiging van de graszaadstoppel als groenbemester in het najaar.

Daarnaast heeft de minister het begrip compost verduidelijkt. Volgens de oude regeling kon vloeibare digestaat worden aangewend als compost, waarbij de aanwending van de helft van de fosfaatbemesting niet hoefde te worden opgenomen in de mineralenboekhouding. “Dit werd als oneigenlijk gezien”, aldus de minister.

Schouten geeft aan dat de reststoffen die vrijkomen bij de vergisting van plantaardige reststormen (plantaardig digestaat) niet verboden wordt, maar dat de nutriënten wel moeten worden opgenomen in de mineralenboekhouding.

Eén reactie

  • bleumink

    Wat een raar artikel, althans de inhoud ervan. Begrijp ik nou goed dat de verscherpte, onwerkbare regelgeving op zich zelf niets te maken heeft met het verminderen van uitspoeling en dergelijke. Dat de verscherpte regelgeving dus komt door “ verwarring in de markt over verschillende vloeibare meststoffen” ????? Waarom wordt die “ verwarring” niet verder uitgelegd en wat is connectie tot de verscherpte regelgeving die niets met het gebruik van vloeibare meststoffen te maken heeft? Graag verduidelijking!!

Of registreer je om te kunnen reageren.