Home

Nieuws 2 reacties

VVD: Wijziging Meststoffenwet strijdig met kringloopvisie

Aanpassingen in de Meststoffenwet maken het moeilijker om kringlopen te sluiten, zegt VVD-Kamerlid Helma Lodders. Lodders verbaast zich over wijzigingen die per 1 januari van dit jaar zijn doorgevoerd. Ze stelt schriftelijke vragen aan minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

In de regelgeving is vastgelegd dat compost afkomstig moet zijn van een aeroob proces en dat het product niet verpompbaar mag zijn. Producten uit anaerobe (processen waarbij geen zuurstof benodigd is) processen kunnen daarmee niet in het kader van de Meststoffenwet als compost worden aangewend. Daarmee worden volgens Lodders mogelijkheden geblokkeerd die ook tot een goed eindproduct leiden en die ingezet kunnen worden als meststof. Lodders vraagt de minister waarom ze niet-traditionele compostering (anaeroob) niet als mogelijkheid meer ziet om tot een goed eindproduct te komen dat als meststof kan worden aangewend.

De VVD wil dat de minister op korte termijn kijkt naar het plantaardig digestaat, ‘omdat het gebruik bijdraagt aan de kringlooplandbouw’. Bovendien kent digestaat volgens Lodders geen nadelig milieueffect.

Laatste reacties

  • koestal

    Alles botst met elkaar,er is geen touw aan vast te knopen,en de boer leeft voort in onzekerheid,dus weer veel boetes,zo wil de overheid ook.

  • Nieuw.

    Ja alles lekker vaag net als op de snelwegen. In theorie mag je 130 km/u, bij nat weer stukken 90, dan weer stukken 120 of 100. En als de spitsstrook open is 100. En gaat het bergaf en rij je 3 km te hard meteen een acceptgiro met 40euro administratiekosten. Chapeau den Haag

Of registreer je om te kunnen reageren.