Home

Nieuws 3 reacties

Uitstel voor grondmonsters en bemestingsplan derogatie

Boeren die in 2019 derogatie aanvragen, krijgen tot eind februari de tijd voor de analyseresultaten van grondmonsters en het opstellen van het verplichte bemestingsplan. De uiterste aanmeldingsdatum voor derogatie in 2019 blijft 31 januari 2019.

Het uitstel wordt verleend vanwege vorst in januari waardoor het tijdig nemen van grondmonsters niet overal haalbaar was. Om te voorkomen dat boeren daar de dupe van worden, wordt de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (UrM) aangepast schrijft minister Schouten van LNV in een Kamerbrief. De overige voorwaarden voor derogatie, zoals uiterlijk op 31 januari aanmelden, blijven onverkort van kracht.

Volgens de derogatievoorwaarden moet grond op derogatiebedrijven 1 keer per 4 jaar voor 1 februari bemonsterd zijn. Dit jaar moeten de analyseresultaten van de grondmonsters uiterlijk 28 februari vastgelegd zijn in een rapport. Het bemestingsplan moet eveneens uiterlijk 28 februari zijn opgesteld. De voorwaarden worden aangepast op de website van RVO.nl, meldt een woordvoerder.

In de derogatiebeschikking 2018-2019 is 28 februari voor het jaar 2019 al genoemd als uiterste datum voor het bemestingsplan. Dat bood volgens de minister enige ruimte voor uitstel. Vervolgens wijst ze bedrijven die grond bemonsteren en analyseren en boeren er nadrukkelijk op dat ze in hun planning rekening moeten houden met weersomstandigheden.

Laatste reacties

 • Farmas

  Altijd handig: 36 uur voordat het geregeld moet zijn een kamerbrief sturen dat de uiterste datum met een maand uitgesteld wordt.
  Het trieste is dat we er inmiddels al aan gewend zijn.

 • koestal

  wat zijn ze snel met zo,n bericht,1 minuut voor twaalf.

 • eja

  Alle monsternemers hebben zich de benen uit het lijf gelopen afgelopen week.
  Met de landbouw mag je blijkbaar sollen...


Of registreer je om te kunnen reageren.