Home

Nieuws

Subsidieregeling zonnepanelen geldt ook in 2020

De zogenoemde salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen, waar kleine bedrijven en particulieren veel voordeel van hebben, gaat pas in 2021 op de schop en niet zoals eerder gepland in 2020.

Ook volgend jaar kunnen kleine bedrijven en huishoudens die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, profiteren van de huidige subsidieregeling. Een nieuwe, versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk niet op zo korte termijn uitvoerbaar. Dat schrijft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer.

Met de huidige regeling kunnen de zonnepanelen stroom terugleveren aan het elektriciteitsnet. Bij oude meters loopt de energiemeter dan terug; bij nieuwe meters worden de verbruikte en geleverde stroom apart geregistreerd. Voor de energierekening wordt het saldo van de verbruikte stroom en de teruggeleverde stroom afgerekend.

Wanneer in een jaar 3.500 kilowattuur (kWh) stroom wordt verbruikt en 1.000 kWh teruggeleverd, wordt over het nettoverbruik van 2.500 kwh betaald. Deze salderingregeling is zeer gunstig omdat de verbruikte en geleverde stroom worden afgerekend tegen hetzelfde stroomtarief inclusief belastingen.

Kabinet-Rutte vindt deze regeling te riant worden en wil daarom een andere opzet, via een ’terugleversubsidie’.

Aan de nieuwe regeling die Wiebes aanvankelijk in gedachte had, blijken evenwel veel haken en ogen te zitten. Betrokken partijen hebben volgens de bewindsman ‘ernstige zorgen’ over de uitvoering ervan. Hij onderzoekt nu of die kunnen worden weggenomen. Mogelijk moet een alternatief worden gezocht. Dat betekent dat een nieuwe regeling pas op zijn vroegst kan ingaan in 2021.

Of registreer je om te kunnen reageren.