Home

Nieuws

Stemming boer geschaad door droogte

Pluimveehouders meest pessimistisch. Meeste groei in positivisme bij varkenshouders.

De stemming onder Nederlandse boeren daalde in het 3e kwartaal van 2018 flink door de aanhoudende droogte. Dat blijkt uit een enquête onder boeren uit 10 Europese landen van de Europese boerenorganisatie Copa-Cogeca. Andere belangrijke oorzaken voor de stemmingsdaling zijn de onzekere ontwikkeling op de agrarische wereldmarkt en een aangekondigde daling in budget van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Ook de onderhandelingen over de brexit en ontwikkelingen van de Afrikaanse varkenspest (AVP) spelen parten volgens Copa-Cogeca.

Droogte was fataal

Meer dan de helft van de Nederlandse boeren gaf aan dat de droogte hen geraakt heeft, vooral in de melkvee- en akkerbouwsector. Niet alleen teleurstellende oogstopbrengsten, maar ook de krimpende voervoorraad en stijgende voerprijzen raakten de boer. De pluimveesector was het meest pessimistisch, terwijl de meeste groei in positivisme uit de varkenssector komt. Toch staat de varkenssector al jaren onderaan de lijst als meest pessimistisch.

Lees verder onder de afbeelding.

Verschillen per land

Wel verschilt de stemming en vertrouwen per land. Italië en Roemenië waren de enige 2 landen waar het vertrouwen en stemming onder boeren een stijgende trend laat zien. Italiaanse boeren gaven aan dat de droogte daar weinig invloed had. In Roemenië wordt de positieve trend veroorzaakt door stijgende melk- en graanprijzen. De overige 8 landen ervaren de huidige situatie vooral als negatief. De gevolgen van de droogte stonden verreweg bovenaan het lijstje.

Jaarlijkse enquête

Copa-Cogeca voert het onderzoek 2 keer per jaar (kwartaal 1 en 3) uit onder 10 Europese landen: Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Meer dan 8.000 boeren doen jaarlijks mee aan het onderzoek. Resultaten vanaf 2012 zijn geanalyseerd. De indexwaarden worden berekend aan de hand van de huidige en verwachte economische situatie van boeren, welke getoond wordt als soort barometer.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Of registreer je om te kunnen reageren.