Home

Nieuws

Schouten: brancheorganisaties sneller erkennen

Landbouwminister Schouten wil dat de regels voor de erkenning van brancheorganisaties worden versoepeld.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ze vindt dat brancheorganisaties (BO‘s) ook Europese sectorale steun moeten kunnen krijgen om bepaalde doelstellingen te realiseren, net zoals producentenorganisaties (PO‘s).

Redelijke vergoeding voor duurzaamheidsinspanningen

In brancheorganisaties mogen naast primaire producenten ook andere ketenpartijen zoals verwerkers zich verenigen. Meer mogelijkheden om brancheorganisaties op te richten moet eraan bijdragen dat boeren en tuinders een redelijke vergoeding kunnen krijgen voor duurzaamheidsinspanningen. Het moet bovendien de positie van de boer in de keten versterken, vindt Schouten.

Producentenorganisaties

Het GLB biedt de land- en tuinbouwsector uitzonderingen op de generieke mededingingsregels en daarmee extra ruimte tot samenwerking. Zo is het toegestaan om producentenorganisaties op te richten om het aanbod van boeren en tuinders te bundelen en gezamenlijk te verkopen.

Schouten vindt dat de erkenningseisen voor producentenorganisaties niet te streng moeten zijn, omdat dit samenwerking zou ontmoedigen. Ze wil daarom de eisen voor de groente- en fruitsector versoepelen en daarmee de erkenningscriteria gelijk trekken met die van andere landbouwsectoren. De regels voor PO’s in groente en fruit zijn op dit moment strenger, omdat deze PO’s in aanmerking komen voor Europese subsidieregelingen.

Schouten zal haar voorstel om de sectorale steun ook mogelijk te maken voor brancheorganisaties eind januari voorleggen aan haar Europese collega-landbouwministers bij de landbouwraad.

Of registreer je om te kunnen reageren.