Home

Nieuws 7 reacties

Scherff: regels nekken mestexport per schip

De nieuwe regels voor onafhankelijke monstername van mest nekken na invoering in februari de mestexport per boot.

Dat verwacht Jan Scherff van Mestverwerking Friesland op basis van ervaring met eerdere transporten van bewerkte mest per schip naar afzetmarkten in Noordoost-Europa.

Aanscherping regels

De regels voor wegen en bemonsteren van mest worden aangescherpt. Daardoor moeten onafhankelijke monsternemers straks aangeven in welk tijdvak van 2 uur de geplande bemonstering plaatsvindt. Het is volgens Scherff echter praktisch niet uitvoerbaar om monstername vooraf precies te verdelen in de tijdvakken van 2 uur.

De aanpassingen zijn onderdeel van een heel pakket wijzigingen die voor het grootste deel gelden vanaf 1 januari dit jaar.

Vertraging

Melden van de monstername is weliswaar mogelijk tot 3 uur ’s middags voor de dag van monstername, maar dan moet ook al het tijdvak van 2 uur worden vastgelegd volgens Scherff. Scherff heeft tot nu toe de ervaring dat boten meestal te laat zijn: “Voor het beladen staan er 18 vrachtwagens klaar met mest. Bij een kleine vertraging in de aankomst van een schip loopt dan de hele planning in de soep en moet de belading wachten tot de volgende dag.”

Meerkosten € 6 per ton bewerkte mest

De vrachtwagens moeten na de eerste vracht meerdere keren op en neer naar de mestverwerkingsinstallatie van Scherff in Wouterswoude bij Dokkum of naar andere leveranciers van de mest. Ook dan is er kans op vertraging door files, ongevallen of andere tegenslagen. Scherff heeft becijferd dat de meerkosten bij belading van een schip van 4.000 ton mest op kunnen lopen tot bijna € 24.000 door wachttijden van schip en vrachtwagens en extra kadekosten. Dat komt neer op € 6 per ton bewerkte mest.

Melden van vervoerder en afnemer vooraf

Volgens Hans Verkerk, secretaris van de sectie Meststoffendistributie van Cumela Nederland, is er niet zozeer sprake van een aanscherping van de eisen voor onafhankelijke monstername. Er is volgens hem juist sprake van een versoepeling, omdat de monstername later doorgegeven kan worden op de dag voor monstername. Dat vervoerder en afnemer vooraf ook gemeld moeten worden is wel een aanscherping, stelt Verkerk die ook aangeeft dat het beladen van een groter schip altijd een uitdaging is.

Vervoersbewijzen

Verkerk wijst daarnaast op andere aanpassingen die nog veel tijd gaan vergen en mogelijk niet voor de beoogde datum van inwerkingtreding af zijn. Dat gaat onder meer om vervoersbewijzen waar meer gegevens op moeten en het herijken van vrachtwagens voor mesttransporten.

Laatste reacties

 • kuiken007

  die lui van cumela willen niet dat het makkelijk wordt, want dan zou mest misschien te goedkoop gaan worden en kunnen m van de w en j. b. er niet meer genoeg aan winnen!!!

 • Gradje 1966

  Er zijn ook altijd mensen die overal tegen aan schoppen de kring rond mestverwerking komt steeds strakker te liggen en dat is de schuld van de misbruikers uit het verleden en heden .

 • Mtstermors1

  De mesthandel zit er niet op te wachten dat het makkelijker word en de akkerbouw ook niet. Want dan worden hun marges minder.
  Kuiken 007 heeft wel gelijk. En als je dat niet wilt zien is wel beetje naïef

 • Jan-Zonderland

  Waarom moet die mest zo secuur bemonsterd worden ? Alsof ze daar in Polen of waar dan ook wakker van liggen. Voor de boer die de mest levert, maakt het toch niet uit want er wordt toch met forfaitaire normen gerekend of heb ik dat mis ?
  Dan zou alleen wegen toch voldoende moeten zijn zonder dat daar een of andere onafhankelijke pipo aan te pas komt ?
  Maar waarschijnlijk denk ik te simpel.
  Wie corrigeert mij even ?

 • Bennie Stevelink

  @Jan Zonderland, je zit in de war met de regels voor fosfaatrechten. Bij fosfaatrechten gaat het om het aantal stuks vee wat je mag houden. Daar wordt gerekend met forfairtaire mestproductie.
  Bij mestafvoer wordt niet gewerkt met forfairtaire gehaltes maar wordt gewogen en bemonsterd.

 • kalkar

  Mest wordt bemonsterd, ja, alleen klopt er geen klote van. Doe 1 monster naar 5 verschillende laboratoria, en dan zul je zien hoe wij boeren weer bedonderd worden. Maar ja, iedereen vindt het blijkbaar normaal dat er enorme verschillen uitkomen. Te triest voor woorden.

 • Jan-Zonderland

  @Bennie, ja voor mij als buitenstaander/lander is het allemaal nog minder gied te volgen en te begrijpen dan voor jullie maar ik bedoelde het eigenlijk zo: een boer mag x aantal koeien houden gebaseerd op forfaitaire mest (fosfaat) produktie. Dat er van de gehanteerde normen niks klopt is bekend maar diet er in deze niet toe. Als die bier zijn mest exporteerd, zeg 50 % van zijn denkbeeldige produktie in tonnen of kuubs ( waar ook niks van klopt maar het zij zo) waarom dan heel die poppenkast van bemonsteren door weet ik wat voor pipo's terwijl de buitenlandse ontvanger genoeg heeft aan een mengmonster van de hele boot vol ?

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.