Home

Nieuws 1 reactie

Nederlandse exportgroei stokt na 10 jaar

De groei van de Nederlandse landbouwexport is na 10 jaar in 2018 bijna tot stilstand gekomen.

In 2018 was de exportwaarde € 90,3 miljard. Dat is 0,2% meer dan in het recordjaar 2017. De groei in 2018 steekt echter schril af tegen de groei in 2016 (ruim 4%) en 2017 (6%). Dat blijkt uit het overzicht van de Nederlandse landbouwexport, waarvan de cijfers vrijdag door minister Carola Schouten op de internationale landbouwbeurs Grüne Woche in Berlijn worden bekendgemaakt.

Nederland verdiende vorig jaar ongeveer € 45 miljard aan de export van landbouwgerelateerde goederen. Als aan de landbouw gerelateerde zaken als landbouwmachines, machines voor de voedingsmiddelenindustrie, kassen, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen worden meegeteld, bedroeg de export € 99,5 miljard.

De omvang van de landbouwexport is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research. De berekende exportwaarde is iets hoger dan de gecorrigeerde cijfers over 2017. Volgens de huidige berekeningen is die waarde nog nooit zo hoog geweest als in 2018. De omvang van de export bedroeg in 2009 nog € 60 miljard.

Innovatie in landbouw blijft van groot belang

Minister Schouten zegt in een reactie dat de exportcijfers laten zien dat de Nederlandse land- en tuinbouw een belangrijke speler is bij de productie van voedsel voor een groeiende wereldbevolking. “Onze kennis en innovatiekracht willen we ook gebruiken om een omslag naar kringlooplandbouw te maken”, aldus de minister. “Dat geeft een impuls aan de agro-innovatie en is urgent gezien de mondiale vraagstukken.” Zij doelt daarbij op de groeiende vraag naar voedsel en de zorg voor landschap, biodiversiteit en klimaat.

Foto: ANP
Foto: ANP

Vooral de sierteelt draagt bij aan de export (€ 9,2 miljard), zuivel en eieren (€ 8,5 miljard), vlees (€ 8,1 miljard), groente (€ 6,6 miljard) en fruit (€ 6,0 miljard) zorgen eveneens voor een flinke bijdrage. Het grootste deel (€ 65,4 miljard) van de export is van Nederlandse makelij.

Het landbouwhandelsoverschot was in 2018 lager dan in 2017, doordat de invoer harder groeide dan de export. Het landbouwhandelsoverschot bedroeg vorig jaar € 28,8 miljard, € 0,1 miljard minder dan in 2017. Het aandeel van de landbouw in het totale handelsoverschot groeit naar verhouding. Dat komt doordat er meer gas en ruwe aardolie wordt ingevoerd en daardoor het totale handelsoverschot is afgenomen.

De belangrijkste im- en exporteurs op rij

Belangrijkste afnemers van Nederlandse land- en tuinbouwgoederen zijn als vanouds Duitsland (€ 22,8 miljard) en België (€ 10,2 miljard). Duitsland neemt een kwart van de Nederlandse export voor zijn rekening, België 11%. Bijna driekwart van de export (72%) gaat naar 10 landen (naast Duitsland en België zijn dat in volgorde van belang Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, VS, China, Polen en Zweden).

Landen waaruit Nederland landbouwproducten importeert zijn (in volgorde van belang) Duitsland, België, Frankrijk, Brazilië, VS, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Polen, Italië en Ivoorkust.

In internationaal perspectief blijf Nederland de op een na grootste exporteur van landbouwproducten, na de VS en voor Duitsland, Brazilië en China. Nederland en Brazilië zijn van deze lijst netto-exporteur, in tegenstelling tot VS, Duitsland en China.

LTO: trots op bijdrage aan export

Nederland mag trots zijn op de bijdrage die de land en tuinbouw levert aan de nationale economie. LTO-voorzitter Marc Calon zegt in reactie op de vrijdag in Berlijn gepresenteerde exportcijfers voor de land- en tuinbouw, dat de Nederlandse landbouw wereldwijd lof oogst. “Omdat we goed voedsel produceren en omdat we dat op een duurzame manier doen. Daar mogen we trots op zijn”, aldus Calon.
Minister Carola Schouten maakte vrijdag de jongste cijfers bekend over de export. Nooit waren de exportcijfers zo hoog als vorig jaar. Maar de groei ten opzichte van de jaren ervoor is er niet meer. De totale export bedroeg vorig jaar € 90,3 miljard, ongeveer 0,2% meer dan in 2017. “Met onze export leveren we een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een voedingsbodem voor innovatie”, aldus Calon.

Eén reactie

  • agratax.1

    Ik ben altijd weer verbaasd over het feit dat iedereen roept "De vraag naar voedsel stijgt en ik daarna geen prijsstijging zie op het boerenerf". Tijdens mijn opleiding leerde ik "Een stijgende vraag leidt tot prijsstijging". Helaas voor eten gelden andere wetten of mag ik concluderen dat het aantal monden wel stijgt, maar de draagkracht van deze monden te laag is om invloed uit te oefenen op de markt. Zij zijn dus theoretische kopers van voedsel uitsluitend voor de statistieken zonder invloed op de markt.

Of registreer je om te kunnen reageren.