Home

Nieuws 10 reacties

Landbouw koploper reductie broeikasgassen

Mede door minder energieverbruik in glastuinbouw en minder uitstoot in de veeteelt en akkerbouw.

De land- en tuinbouw sector is koploper in het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen. Dat blijkt uit de Kortetermijnraming (KTR) voor Emissies en Energie in 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die vrijdag 25 januari verscheen. Deze KTR is vergeleken met de Nationale Energieverkenning (NEV) 2017. Dergelijke NEV’s worden sinds 2014 jaarlijks uitgevoerd, maar ontbrak in 2018 vanwege analyses en doorrekeningen door het PBL voor het klimaatakkoord voor 2030.

Landbouwsector minste uitstoot

Waar in de NEV 2017 de raming voor 2020 25,9 megaton CO2-equivalenten bedroeg, bedraagt het bij deze KTR 24,9 megaton CO2-eq. Een potentiële winst van 1,0 megaton CO2-eq. Dit grote verschil is ten eerste ontstaan doordat men extra krimp verwacht in areaal en energieverbruik in de glastuinbouwsector. Daarnaast daalt de uitstoot in de veeteelt- en akkerbouwsector, doordat er minder (kunst)mest gebruikt wordt en minder vee is door onder andere het fosfaatbeleid. De grootste neerwaartse bijstelling is het gevolg van een aanpassing van de emissiefactor van methaan uit mest.

Industrie grootste uitstoot

Ter vergelijking: de raming voor industrie en nijverheid in 2017 bedroeg 32,8 megaton CO2-eq., terwijl het nu bijgesteld is naar 35,7 megaton CO2-eq.: een stijging van 2,9 megaton CO2-eq. De sector is daarmee hekkensluiter: de uitstoot is aanzienlijk groter dan men verwacht had. Volgens het rapport ligt de oorzaak in de groeiende economie. Hier had het PBL in 2017 geen rekening mee gehouden. Vooral de sector industrie en verkeer & vervoer zouden hierdoor naar boven afgesteld zijn.

Werk aan de winkel

Voor het kabinet is er dus nog veel werk aan de winkel, wil het de doelen voor 2020 op het gebied van energie en klimaat halen. De totale uitstoot van broeikasgassen daalt te langzaam. In het beste geval wordt volgend jaar een afname gehaald van 24% ten opzichte van 1990, maar dat kan volgens het PBL in het slechtste geval ook 17% worden. Het doel is minstens een kwart.

Lees ook: CO2-emissie daalt of stijgt niet

Laatste reacties

 • farmerbn

  Laat een groot aantal Nederlandse vakantiegangers het vliegtuig in Duitsland en Belgie nemen naar hun vakantiebestemming. Bij wie telt de uitstoot van een vrachtwagen uit het Oost-blok?

 • deB.


  Kan dit eens een keer op het journaal verschijnen!?
  "Landbouw koploper''

 • agratax.1

  @deB. In het journaal vermelden dat landbouw oude stijl (zonder alle toeters en bellen van de Groenen) dit resultaat heeft bereikt staat gelijk aan sluiting van het journaal. Ik zou wel eens willen weten wat door iedereen geprezen DATA verwerking aan CO2 en warmte verliezen kost. Nooit spreekt er een milieu goeroe over de GiGa data centra in de Nederlandse polders waarvan je van verre de koelunits ziet staan die de servers koelen met elektriciteit en daarna de warmte de lucht in sturen. Hier kunnen we alle persoonlijke computers en smartphones nog aan toevoegen per stuk weinig maar opgeteld.

 • Alco

  Uitstoot en voeding van de veestapel houdt elkaar altijd in evenwicht.
  Het is de luxe van de mens en ook de opdrachtgever van de industrie.

 • koestal

  Waar moet de mens dan van eten zonder broeikassen ?

 • farmer135

  Zegt het voort, zegt het voort !

 • mtseshuis

  Morgen op alle voorpagina's van de landelijke kranten! Agrarische sector redt het klimaat!

 • K.W. de Jong

  "De grootste neerwaartse bijstelling is het gevolg van een aanpassing van de emissiefactor van methaan uit mest."
  Met welke emissiefactor rekent men nu?

  Uiteindelijk maakt het niet zoveel uit, na 12 jaar word methaan toch weer omgezet naar CO2, en is dus weer opneembaar voor de plant

 • koestal

  politiek gemanupuleer,de boeren de schuld geven ,de rest gaat weer vrij uit, de boeren worden er straks financieel weer op afgerekend ,dat is de bedoeling van de politiek.

 • van Deurzen VOF

  en wie is er dan verantwoordelijk voor de resterende 100 megaton???

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.