Home

Nieuws 2 reacties

Hogan: grondgebruik blijkt niet alleen uit pacht of eigendom

Een aanvraag voor directe inkomenssteun mag niet zonder meer worden afgewezen, als een boer geen pacht- of eigendomsverklaring heeft voor de grond waarover de steun wordt aangevraagd.

Dat zegt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan in antwoord op schriftelijke vragen van de Slowaakse conservatieve Europarlementariër Richard Sulík.

Centraal register

Lidstaten mogen van aanvragers voor directe steun wel nadere onderbouwing vragen. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van een centraal register, aan de hand waarvan aanvragen eenvoudiger kunnen worden beoordeeld. Sulík stelde vragen over een in Italië ingesteld register. Volgens Sulík vereist het Italiaanse systeem dat bedrijven een document overleggen, waaruit blijkt dat ze de grond in gebruik hebben.

Europese rechtspraak zegt echter dat boeren ook op andere manieren een recht op het gebruik van landbouwgrond kunnen hebben. Hogan zegt dat hij geen reden heeft om het Italiaanse systeem in twijfel te trekken.

Extra of andere bewijzen

Italië en alle andere EU-lidstaten mogen een steunaanvraag echter niet afwijzen, alleen op grond van het ontbreken van een pacht- of eigendomsverklaring. Lidstaten kunnen boeren wel vragen extra of andere bewijzen op tafel te leggen. De directe steun is bedoeld voor boeren of bedrijven die een bedrijf in de Europese Unie hebben en die landbouwactiviteiten ontplooien op grond waarover ze zelf beschikken.

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Laatste reacties

  • Bolder01

    Ook al breng ik er alleen mest op, dan heb ik het toch in gebruik , het gaat er toch om dat ik de mest verantwoord af kan zetten

  • farmerbn

    Ai, daar gaat de Nederlandse eis voor grondgebondenheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.