Home

Nieuws 18 reacties

Garantieregeling voor jonge boeren

Landbouwminister Carola Schouten heeft de hoofdlijnen van de al eerder aangekondigde steunmaatregel voor jonge landbouwers bekendgemaakt. De garantieregeling voor jonge boeren moet bijdragen aan het verduurzamen en innoveren van bedrijven van jonge ondernemers.

De Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) moet bedrijfsovername verlichten en moet jonge ondernemers uitdagen om te investeren in het innoveren en verduurzamen van hun bedrijf. De regeling kan daarom alleen ingezet worden voor investeringen die voldoen aan de toetsingscriteria van de toekomstvisie voor landbouw, die Schouten in september vorig jaar heeft gepresenteerd.

De minister wil innovatieve systemen, zoals precisielandbouw, bevorderen met de nieuwe regeling. - Foto: Peter Roek
De minister wil innovatieve systemen, zoals precisielandbouw, bevorderen met de nieuwe regeling. - Foto: Peter Roek

De regeling kan niet worden ingezet voor financiering van bedrijfsovername, daarvoor zijn andere regelingen, of voor het aankopen van dierrechten of grond.

€ 75 miljoen beschikbaar voor garantstelling

De garantstellingsregeling moet ervoor zorgen dat jonge ondernemers makkelijker een lening kunnen krijgen, omdat de overheid garant staat. Schouten ziet het liefst dat de Garantieregeling voor jonge boeren voor langere tijd ingezet kan worden. “Met de € 75 miljoen die er nu in zit, kunnen we in ieder geval langer toe dan deze kabinetsperiode. Wat mij betreft is het een garantieregeling die gewoon blijft bestaan op deze manier.” Schouten kiest voor een garantieregeling omdat ze zo meer jonge boeren kan helpen dan met een subsidie.

61% van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft geen opvolger

De garantieregeling moet jonge boeren toekomstperspectief bieden, zodat ze een redelijk inkomen kunnen verdienen en kunnen innoveren om gezonde bedrijven in stand te houden.

Voor de regeling is € 75 miljoen beschikbaar, waarvan € 11 miljoen wordt ingezet voor coaching van jonge ondernemers bij bedrijfsovername en een opleidingstraject. Dit gebeurt mede op verzoek van NAJK. Het moet ondernemers ondersteunen en scholen om als ondernemer te kunnen voldoen aan de steeds hogere eisen van de maatschappij en om te produceren wat de markt vraagt.

Details garantstellingsregeling voor de zomer bekend

In het regeerakkoord was al vastgelegd dat jonge boeren extra ondersteuning zouden krijgen. Sinds 2000 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met 56% afgenomen naar 54.840 in 2017. Het aantal bedrijven neemt hoofdzakelijk af door bedrijfsbeëindiging bij generatiewisseling. 61% van de bedrijven met een bedrijfshoofd van 51 jaar of ouder heeft geen opvolger. Het ministerie verwacht dat er de komende 15 jaar nog 20.000 bedrijven zullen stoppen.

De precieze details van de regeling worden ruim voor de zomer bekend.

Laatste reacties

 • agratax.1

  Ik adviseer de Minister om te onderzoeken "Wat de diepere achtergrond is dat er zo weinig opvolgers zijn". Er moet een oorzaak zijn voor de steeds dalende marges in de land en tuinbouw. De smoes van kosten beheersing door omzet vergroten zal best opgaan, maar de vraag blijft "Waarom wordt de marge daling als een natuurlijk feit geaccepteerd. Mijn inschatting is dat hier een connectie moet zijn met vrijhandel en "Land Grabing", een mede oorzaak van de vluchtelingen stromen richting Europa en USA.

 • ghsmale

  61% heeft geen opvolger dat is goed nieuws voor deze regering
  minder boeren is minder fosfaat en andere milieu schandalen.
  of gaan ze eindelijk inzien dat het eigenlijk wel een hele belangrijke schakel is voor deze wereld, geen boeren geen voedsel.

 • Alco

  Gezinsbedrijven worden in de toekomst allemaal NV's.
  Overname zal niet mogelijk meer zijn en al helemaal niet interessant, daar doet bovenstaande voorstel van de minister ook niets aan.
  Boerenbedrijven hebben dan 'personeel' met vast salaris. Net als alle andere bedrijven in de MKB.
  Productiviteit zal teruglopen en Nederland in financiële nood brengen, met als gevolg vervallen tot een schurkenstaat.
  Voorbeelden ten over.

 • Kelholt

  Leuk voor de bühne die 75 miljoen maar natuurlijk laat geen enkele jonge potentiële opvolger zich hier mee het moeras in lokken. Zeker niet als dit bedrag ook nog gebruikt moet worden voor coachen, innoveren en verduurzamen. Verduurzamen klinkt altijd mooi maar als onder verduurzamen precisie landbouw wordt verstaan dan is het weggegooid geld. Als je geld over hebt en arbeidsgemak wilt hebben dan ga je aan de gang met precisie landbouw. Rendement valt er niet mee te behalen.
  Als Schouten zich echt zorgen zou maken om de 20.000 bedrijven die de komende 15 jaar gaan stoppen dan moet ze gewoon normaal beleid maken. Volgens mij hoort dat ook bij de taakomschrijving van een minister.

 • a van Gerwen

  Hoeveel jonge boeren zullen na overname van het bedrijf nog financiele ruimte hebben om te investeren in innovaties en duurzaamheid zonder dat er een degelijk verdienmodel aan ten grondslag ligt. Dat zullen er niet zoveel zijn verwacht ik. Niet voor niets denken ze dan ook jaren met de 75 miljoen euro vooruit te kunnen.
  Het probleem van weinig opvolgers heeft natuurlijk een veel diepere ookzaak en dat ga je niet tackelen met een dergelijk garantiefonds.

 • farmerbn

  De Nederlandse overheid houdt van dure boerderijen. Naast dure fosfaatrechten drijft ze pachtprijzen op door veilingen voor losse pacht. Door extra kostenverhogingen (luchtwassers enz) gaat de concurrentiekracht verloren. Ook de overheid ziet dat er over 15 jaar te weinig boeren het werk verrichten en willen dit met dat bedragje veranderen. Dat gaat ze natuurlijk niet lukken en al helemaal niet als ze ook nog eisen aan gaat stellen.

 • steenderen

  Met subsidie zien dat je opvolgers krijgt terwijl je volop bezig bent met het uitroeien van de bestaande boeren.

 • Roeleke

  jonge boeren een redelijk inkomen kunnen verdienen.
  Carola jonge boeren hebben recht op een goed inkomen. Er haken er steeds meer af door de manier hoe jij nu de boeren behandelt.

 • ricooo12

  er is nog niks veranderd sinds de middeleeuwen, de overheid blijft regels verzinnen om maar steeds meer belasting te kunnen innen.

 • cornelis 22

  Garantstelling voor dure niet echt nodige innovatie gaat je kostprijs van omhoog hier hebben enkel al dan niet schimmige bureautjes baat bij . Misschien kunnen de door haar gewenste volstrekt onzinnige gps trackers die op iedere mestkar moeten komen ook wel gedeeltelijk van die 75 miljoen betaald worden.

 • glaasje

  Zolang de overheid de onwerkbare onzinnige wet en regelgeving niet verminderd of halveerd, adviseer ik de kinderen ( 20+ )om de boerderij NIET over te nemen. Dat de 50+ bedrijven geen opvolgers hebben komt puur door totaal geen waardering voor voedsel producenten en alleen maar treiteren met nog meer regels en hoge kosten!!!!! En dit zal het doel van de overheid wel zijn. En verduurzamen; nog meer regels en hoge kosten en totaal niet milieuvriendelijk maar daar komen ze binnen deze 15 jaar wel achter. als de boeren in Nederland om zeep zijn geholpen. """"Jongeren moeten voedsel produceren voor een redelijk inkomen"""ongelooflijk, het wordt tijd dat de inkomens eens gehalveerd worden bij de overheid.

 • Koen123

  11 miljoen voor coaching ,
  Zijn er nog vacatures ?

 • Nieuw.

  Wat een show, van de 75 miljoen blijft 60 over. Hiermee kun je dan per jaar pakweg 10 jonge boeren helpen een duurzaam bedrijf te starten. Zet dit af tegen de geschatte 6 stoppers per dag en je moet concluderen dat dit in de categorie propaganda van een regime valt.

 • info36

  Als de komende 15 jaar er nog eens 20000 bedrijven afvallen zijn er de 15 jaar daarna dus bijna geen bedrijven meer over. Dan zegt de overheid : doel bereikt.

 • afm

  je slaat de spijker op de kop glaasje zelfs LTO doet nog graag regels mee op stellen om de boeren te pesten

 • 112

  coaching , dat doet LTO wel steken ze 11mil in hun zakken en laten de leden er nog voor betalen zo doen ze dat

 • kanaal

  er stoppen steeds meer jonge boeren ,kijk eerst maar eens naar de oorzaak

 • hoevedako

  En diegene die nog wel willen overnemen worden niet geholpen, omdat ze in het verleden als hobby wat natuurrunderen hebben gehouden. Dus geen extra betaling jonge landbouwers

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.