Home

Nieuws

Friesland verpacht bijna 450 hectare online

De provincie Friesland biedt vanaf 7 januari 2019 diverse percelen landbouwgrond in pacht aan.

Het aanbod is te zien via www.pachtgrond.frl. Via deze site kunnen geïnteresseerden inschrijven. Het gaat om bijna 450 hectare grond.

Voormalige BBL-gronden

Het gaat om gronden die de provincie voor provinciale projecten of programma’s aankocht en voormalige BBL-gronden. Friesland wil deze gronden openbaar, transparant en op een duurzame wijze in pacht uitgeven. De pachtprijs per hectare is vooraf vastgelegd. Potentiële pachters kunnen zich onderscheiden door een duurzaamheidsscore. Per type certificaat die een inschrijver kan aantonen, worden punten gescoord. Hoe meer duurzaamheidscertificaten, bijvoorbeeld Skal, Veldleeuwerik of Focus planet, een potentiële pachter heeft, hoe meer kans hij maakt.

Aan de hand van de hoogte van de duurzaamheidsscore wordt bepaald wie de pachter wordt, mits diegene aan de inschrijfvoorwaarden voldoet.

Lees verder onder de tweet.

Werkwijze

Op pachtgrond.frl staan alle objecten weergegeven met per object de prijs, een omschrijving, een kaart en de inschrijf- en gebruiksvoorwaarden. Na het aanmaken van een account, is het mogelijk om via het digitale inschrijfformulier van elk object in te schrijven en de duurzaamheidscertificaten aan te geven en te uploaden. Er zijn geen kosten aan het inschrijven verbonden. Pachtgrond.frl is een initiatief van rentmeesterskantoor Saltus Beheer B.V.

Lees ook: Rijk blijft bij verkoopstop grond

Check de grond- en pachtprijzen, actuele koopaktes en andere agrarische transacties op boerderij.nl/landbouwgrond

Of registreer je om te kunnen reageren.