Home

Nieuws 1 reactie

Fries ganzenbeleid verlengd tot en met 2023

De huidige ganzenaanpak in Friesland wordt verlengd tot en met 2023, meldt provincie Friesland.

De huidige aanpak blijkt succesvol: ganzenschade op boerenland is met 24% afgenomen onder het Friese ganzenbeleid. Dat blijkt uit de evaluatie van het winterseizoen 2017-2018. “Het gaat om feitelijke schade, gemeten in kilo droge stof”, antwoordt Gerrit Hofstra, woordvoerder van Provincie Fryslân op de vraag of het om feitelijke schade gaat of om minder schademeldingen door boeren. “We hebben geen aanwijzingen dat boeren minder meldingen deden om financiële redenen of andere beperkingen”, aldus Hofstra. “Uit het veld bereiken ons dergelijke geluiden niet.”

Verlenging huidig ganzenbeleid

Het huidige beleid wordt voortgezet om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit. Volgens de provincie is er meer tijd nodig om een compleet beeld te krijgen van het beleid. Daarvoor wil de provincie meerdere winterseizoenen met elkaar vergelijken. Ook zorgt verlenging ervoor dat provincie, boeren en jagers steeds beter ingespeeld raken op de huidige aanpak. Dit moet de resultaten ten goede komen. Tot slot wil de provincie vanaf 2023 het Europese ganzenbeleid in de nieuwe aanpak opnemen.

Aanpassing ganzenbeleid in 2017

Op basis van een tussenevaluatie in 2017 werd het ganzenbeleid aangescherpt. Het bleek niet effectief in het reduceren van de ganzenschade. Doel is namelijk om schade met 5 tot 10% per jaar te verminderen. De provincie voerde 3 belangrijke veranderingen door, die er voor moeten zorgen dat alle partijen zich maximaal inzetten om het doel te halen:

  • wijziging van de Subsidieregeling ganzenfoerageergebieden;
  • vervallen winterrust buiten foerageergebieden;
  • verhoging eigen risico van 5 naar 20%.

Eén reactie

  • Fokkoeien

    Dit is weer het verplaatsen van problemen omdat daar meer bejaging is komen bij ons in Twente veel meer ganzen voor aantallen van 500 tot 1000 ganzen kom ik geregeld tegen.

Of registreer je om te kunnen reageren.