Home

Nieuws

EU moet zekerheid bieden over bestrijdingsmiddelen

De EU moet dezelfde mate van veiligheid op het gebied van bestrijdingsmiddelen bieden voor zowel in de EU geproduceerde levensmiddelen als voor producten die geïmporteerd zijn.

Dat is één van de aanbevelingen in een rapport van de Europese Rekenkamer. Op dit moment gelden er voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de EU beperkingen op basis van gevarencriteria. Desondanks worden residuen van dergelijke bestrijdingsmiddelen wel getolereerd in producten die geïmporteerd worden in de EU. Er zijn dan zogenaamde invoertoleranties. Het rapport adviseert de Europese Commissie stappen te ondernemen om dezelfde mate van zekerheid te bieden.

Bedrijfsleven nauwer betrokken

Daarnaast adviseert de Rekenkamer in het rapport dat het bedrijfsleven veel nauwer betrokken moet worden bij het controleren van risicovolle chemische stoffen in voedsel, omdat publieke instanties het werk niet aan kunnen.

Beleid te ambitieus

Het Europese beleid voor voedselveiligheid biedt volgens de onderzoekers een goede basis en het wordt wereldwijd goed nageleefd. Het beleid is echter te ambitieus, omdat de EU en de lidstaten niet de mogelijkheden hebben om het volledig uit te voeren.

Te weinig geld en mankracht

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de nationale toezichthouders, zoals de NVWA in Nederland, hebben te weinig geld en mankracht om alles te doen, stellen de controleurs vast na een bezoek aan Nederland, Italië en Slovenië. Nederland is een van de landen waar de samenwerking met de private sector al langer wordt verkend, stelt de Rekenkamer.

Weinig of geen onderzoek

In laboratoria van nationale autoriteiten worden nu geregeld dezelfde controles uitgevoerd als bij voedselproducenten, terwijl naar veel van de 8.000 stoffen die zijn verboden of beperkt toegestaan, helemaal geen onderzoek wordt gedaan. Zo wordt vaak wel gekeken naar resten van pesticiden en antibiotica, maar nauwelijks naar supplementen, voedingsenzymen en kleur- en smaakstoffen, hoewel Europeanen hier wel bezorgd over zijn. Daarnaast hebben lidstaten moeite te bepalen wat ze moeten doen bij een overtreding.

Rekenkamerlid Janusz Wojciechowski erkent het gevaar van belangenverstrengeling en niet-objectief onderzoek door bedrijven: “Ze moeten worden gecontroleerd en gecertificeerd door de overheid. Maar het is ook in hun belang dat normen niet worden overschreden.”

Publieke en private controlesystemen moeten elkaar aanvullen

Het Europese voedselveiligheidsbeleid kan volgens de onderzoekers geloofwaardig blijven als de publieke en private controlesystemen elkaar aanvullen, met duidelijk gescheiden bevoegdheden. De Europese Commissie heeft aangegeven de aanbevelingen over te nemen.

Overigens werd maandag bekend dat Nederland naast de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een nieuw instituut voor voedselveiligheid krijgt. Het Wageningen Food Safety Research (WFSR) moet de uitvoering van het voedselbeleid effectiever maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.