Home

Nieuws

EU grijpt in bij heropening Franse gruttojacht

De Europese Commissie grijpt in als de Fransen de jacht op de grutto heropenen, meldt Karmenu Vella, Eurocommissaris van natuurbeheer.

De Franse overheid riskeert boetes of dwangsommen als zij zich niet houden aan de regels van de Europese vogelrichtlijn.

Aanleiding voor de mogelijke inbreukprocedure is de recente verlenging van het jachtverbod op grutto’s met slechts 1 jaar in plaats van de gebruikelijke 10 jaar. Hiermee wekken de Fransen de schijn de jacht in 2020 weer te willen openen. Toch heeft de EU-commissie nog geen officieel bewijs dat het jachtverbod opgeheven wordt. Wel benadrukt Vella dat jacht op een vogelsoort niet mag worden hervat als de soort sterk in aantal afneemt, zoals de grutto.

CDA luidt noodklok na berichtgeving heropening gruttojacht

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik luidde al eerder de noodklok na aanhoudende berichtgeving dat de Fransen de jacht op de grutto weer wilden openen. Ook gingen er geluiden op dat de jacht op andere kwetsbare soorten, zoals de wulp, verder verruimd zouden worden.

Schreijer-Pierik benadrukt dat Nederland een belangrijk land is voor de grutto als broedvogel. “87% van de West-Europese gruttopopulatie broedt in Nederland”, zegt zij.

Vanaf 2011 sterke daling gruttopopulaties

Schreijer-Pierik ondersteunt haar uitspraak met onderzoek naar gruttopopulaties. Sinds 1967 is het aantal gruttobroedparen afgenomen met 75%. Vanaf 2011 is deze afname nog eens extra versneld. Het onderzoek toonde aan dat het lage broedsucces de meest verklarende factor is voor deze sterke daling.

Een heropening van de Franse jacht op weidevogels zou volgens het CDA de inspanningen van Nederlandse boeren, agrarische natuurverenigingen, wildbeheereenden, vogelbeschermers en overheden tenietdoen. “Vele miljoenen euro’s Europese subsidie zijn ingezet door provincies in Nederland. Niet alleen Nederland, maar ook Vlaanderen heeft zich actief ingezet voor weidevogelbeheer”, meldt Schreijer-Pierik.

Of registreer je om te kunnen reageren.