Home

Nieuws

CO2-emissie daalt of stijgt niet

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland was in 2017 13% lager dan in 1990.

De CO2-emissie is over dezelfde periode echter niet gedaald, maar ondanks de betere economie ook niet gestegen. Er waren alleen wat schommelingen. Dat laatste is te danken aan diverse maatregelen. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, op basis van nu definitieve cijfers. Die worden gebruikt voor de doorberekeningen door het Planbureau voor de Leefomgeving voor emissies en energie in 2020.

Lees verder onder de afbeelding.

Meer elektriciteit uit wind en zon

“De uitstoot van CO2 is dus niet mee gestegen met de groei van de economie, die 73% bedraagt over de periode 1990-2017”, rekent het RIVM voor. Deze toestand is bereikt door de verhoging van het rendement van elektriciteitscentrales, meer elektriciteitsproductie uit wind en zon, minder gebruik van fossiele brandstof en betere isolatie en een grotere inzet van hoogrendementsketels. Daartegenover stonden weer de groei van mobiliteit en toename van de elektriciteitsproductie, waardoor de emissie over het geheel genomen toch niet omlaag ging. Er moet volgens het RIVM dus nog veel gebeuren.

‘Energie- en klimaatdoelen niet in zicht’

Het kabinet heeft nog veel werk aan de winkel, wil het de doelen voor 2020 op het gebied van energie en klimaat halen. De uitstoot van broeikasgassen daalt te langzaam. In het beste geval wordt volgend jaar een afname gehaald van 24% ten opzichte van 1990, maar dat kan volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het slechtste geval ook 17%. Het doel is minstens een kwart.
Energieakkoord
Ook de beoogde energiebesparing uit het in 2013 gesloten Energieakkoord wordt waarschijnlijk niet gehaald. Datzelfde geldt voor de in Europees verband afgesproken doelstelling om het aandeel duurzaam opgewekte energie op te vijzelen tot 14%. Het PBL becijfert op basis van het huidige beleid een aandeel tussen de 11 en 13% in 2020.
De uitstoot van broeikasgassen daalt vooral doordat in Nederland veel minder elektriciteit wordt opgewekt door de verbranding van kolen en gas. Die afname is wel erg onzeker, bijvoorbeeld door schommelingen in de import van stroom uit het buitenland. Ook de weersomstandigheden kunnen voor flinke afwijkingen zorgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.