Home

Nieuws 3 reacties

Boeren meer en beter betrekken bij ammoniakbeleid

Veehouders worden meer en beter betrokken bij zowel het wetenschappelijk onderzoek als het beleid op het gebied van ammoniak. Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van onder andere een onderzoek van het Rathenau-Instituut.

Het Rathenau-Instituut heeft afgelopen zomer 3 bijeenkomsten gehouden met een groot scala aan partijen die op de een of andere manier betrokken zijn bij het ammoniakbeleid. Een van de aanbevelingen van het instituut is dat de boeren aan tafel moeten zitten om mee te praten over het beleid, en daarbij moet het niet alleen gaan over de wetenschappelijke onderbouwing.

Ook kijken naar economisch verdienmodel voor boeren

De onderzoekers concluderen dat de controverse over de onderbouwing van het ammoniakbeleid niet los kan worden gezien van de omstandigheden waarmee boeren te maken hebben: het economisch verdienmodel, het idee over wat goed boeren is, de bedreiging van de biodiversiteit in Natura 2000-gebieden. De uitweg uit de discussie kan niet alleen uit de wetenschap komen. Meer onderzoek en verfijning van gehanteerde berekeningsmodellen hebben volgens Rathenau maar beperkt zin.

Zorgvuldigere communicatie Wageningen UR en RIVM

De meningsverschillen tussen kritische partijen als Jan Cees Vogelaar (Mesdagfonds), Jaap Hanekamp (onderzoeker University College Middelburg) en Geesje Rotgers (V-Focus) enerzijds en wetenschappelijke instituten (Wageningen UR en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) anderzijds worden niet weggenomen. Volgens Rathenau zetten Wageningen UR en RIVM onvoldoende in op een heldere en zorgvuldige communicatie.

Overheid moet zich herbezinnen op milieu- en natuurmaatregelen

Volgens het onderzoek moet de overheid zich herbezinnen op de maatregelen. Boeren ervaren milieu- en natuurmaatregelen als onwerkbaar en een stapeling van regel op regel. Daarbij komt dat wordt voorgeschreven hoe iets moet worden gedaan, terwijl het gaat om de doelen die worden bereikt. Veehouders krijgen, aldus het rapport, “geen erkenning en beloning voor andere inspanningen die ze plegen om op een meer milieu- en natuurvriendelijke wijze te produceren. Dat vormt een rem op innovatie.”

Minister Schouten neemt aanbevelingen over

De minister neemt de aanbevelingen van het Rathenau-Instituut over. Daarnaast zegt de minister met het RIVM in gesprek te gaan over de verplaatsing van het ammoniakmeetpunt Vredepeel. Vorig jaar kwamen onderzoekers Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers met een rapport waarin werd geconcludeerd dat een pluimveehouderij in de nabijheid van het meetpunt Vredepeel tot een structurele overschatting van de ammoniakconcentratie leidt. Daarnaast wil de minister het meetnet Ammoniak in Natuurgebieden uitbreiden met 2 extra meetpunten.

Laatste reacties

  • maatje 1904

    zullen ze een grote tafel moeten gaan regelen.

  • .....

    Het ammoniak onderzoek door WUR was gewoon fraude, het was eerlijker geweest als Mw. de minister dat nu eindelijk had toegegeven

  • Maas1

    De PAS moet je gewoon in de benen houden.Of de boer zit te wachten op een schouderklopje vind ik niet zo relevant,het gaat meer over het in gesprek blijven met elkaar op zoek naar gefundeerde oplossingen.En niet over het van bovenaf opleggen van dicterende dwangmatige bestuurlijke handelingen. Er komt ontwikkelings ruimte genoeg de 25% stoppers de komende 10 jaar daarvan kan en moet de vrijkomende NH3 terug vloeien naar degenen die het bedrijf ontwikkelen in een maatschappelijke markt gestuurde vraag. Wat van de sector is moet van de sector blijven!

Of registreer je om te kunnen reageren.