Home

Nieuws

Aanpak stalbranden: minder dierlijke slachtoffers

Er komt geen verplichte dakisolatie en compartimentering van technische ruimte voor bestaande stallen.

Een pakket aan maatregelen moet de kans op stalbranden beperken en het aantal dierlijke slachtoffers verminderen. Er komt geen verplichte dakisolatie (brandklasse B) en een compartimentering van de technische ruimte voor bestaande stallen. Dat schrijft minister Schouten in een Kamerbrief over de verdere aanpak van stalbranden.

Hoewel dergelijke maatregelen het aantal dierlijke slachtoffers verminderen, staan de zeer hoge hoge investeringen niet in verhouding tot het voordeel, stelt Schouten.

Praktisch alle kalver- en varkensstallen zijn al gekeurd

Periodieke elektrakeuring

Er zijn tal van maatregelen denkbaar, die de schade beperken, maar die voor de dieren niet levensreddend zijn. Een daarvan is een sprinklerinstallatie.

Er worden wel maatregelen getroffen om te zorgen dat de elektra in orde zijn. Een periodieke elektrakeuring voor de varkenshouderij, de kalverhouderij en de pluimveehouderij zijn al ingesteld. Praktisch alle kalver- en varkensstallen zijn al gekeurd en de bedoeling is dat alle pluimveestallen voor het eind van dit jaar gekeurd zijn, aldus de minister. Daarna wordt de elektrische installatie van alle bedrijven eens in de 5 jaar gekeurd,

Daarnaast komt er een oververhittingsbeveiliging van elektromotoren. Ongeveer 70% van de motoren heeft inmiddels zo’n beveiliging. Nieuwe motoren worden er mee uitgerust.

Branddetectie

De pluimvee- en varkenssectoren werken aan brand- en rookdetectie, die in de kwaliteitssystemen worden meegenomen.

Impact stalbrand op veehouder

Stalbranden hebben een grote impact op de veehouder en diens omgeving en op het imago van de sector. Actiegroepen grijpen stalbranden vaak aan als argument om extra maatregelen op te leggen aan de veehouderij. Minister Carola Schouten schetst dat jaarlijks ongeveer 30 van de 24.000 veehouderijbedrijven door brand worden getroffen. Het aantal stalbranden op pluimvee- en vleeskalverbedrijven is gemiddeld 3,5 per jaar en voor varkensbedrijven 5,25 per jaar. Maar de impact van iedere stalbrand is groot. “Vooral wanneer er dieren omkomen”, aldus de minister.

Of registreer je om te kunnen reageren.