Home

Nieuws 7 reacties

ABN Amro: veehouderij minder liquide, akkerbouw wisselend

Veehouders zijn aan het eind van 2018 minder liquide dan in 2017. In de varkenshouderij was de kaspositie (de gemiddelde waarde van de bankrekening) eind 2018 gedaald naar nul, op zeugenbedrijven was dat gemiddeld negatief. Op melkveebedrijven was de kaspositie licht positief, maar duidelijker lager dan eind 2017.

Alleen op akkerbouwbedrijven was het banksaldo eind 2018 duidelijk hoger dan eind 2017. Dat is echter een gemiddelde en komt deels doordat een deel van de producten eerder is verkocht dan in voorgaande jaren. Dat blijkt uit de liquiditeitsmonitor van ABN Amro en Wageningen Economic Research.

Alle sectoren kenmerken zich door grote verschillen tussen bedrijven. In de melkveehouderij kwam het saldo eind 2018 uit op € 3.300, dat is € 5.700 minder dan een jaar eerder. De ontvangsten voor melk waren ruim € 16.000 lager, dat is deels gecompenseerd door lagere aflossingen en investeringen en er zijn minder privé-uitgaven gedaan.

Gemiddeld genomen heeft de varkenshouder aan het eind van 2018 geen saldo meer op de lopende rekening. De opbrengstprijzen hebben gedurende het hele jaar onder druk gestaan, voor zowel vleesvarkens als biggen. Met name in de zeugenhouderij is flink ingeteerd door de lage biggenprijs. Voor zeugenbedrijven is het tekort op de lopende rekening opgelopen naar € 28.000. Het werkelijke tekort is in veel gevallen veel groter, omdat de neergang deels is gecompenseerd door het overboeken van spaargeld. In de vleesvarkenshouderij was het saldo gemiddeld nog wel positief met bijna € 13.000.

In de akkerbouw komt de toename van de kaspositie naar gemiddeld € 32.000 vooral doordat akkerbouwers hun vrije en bewaarproducten eerder hebben verkocht in tijden van schaarste en hoge prijzen. Ook hier zijn grote verschillen. Per regio en grondsoort is er veel verschil in opbrengsten geweest dit seizoen. De verwachting voor het komende jaar is dat de kaspositie niet veel meer zal versterken, aangezien veel akkerbouwers hun product al van de hand hebben gedaan. De verwachting is dat het dal in liquiditeit in 2019 dieper zal zijn en misschien zelfs eerder bereikt zal worden.

Laatste reacties

 • deB.

  Om te janken, saldo van net 3000.
  De akkerbouw door wat vooruit te schuiven, anders ook belabbert, en varkens helemaal triest..

  Waar zijn we mee bezig, dag in dag uit.. tractoren machines in de lease, melksystemen evenzeer... het gaat hard crashen in de toekomst.

  Dit terwijl onze toe leveranciers en verwerkers dik bovenaan in de quote 500 staan.
  Wanneer gaan onze ogen daadwerkelijk open

 • Alco

  @de B. Wat jij zegt weten we allemaal wel.
  Het gaat erom. Hoe moet je dat veranderen, maar daar horen we je nooit over.
  Ik vindt het ook allemaal verschrikkelijk en pleit voor een gelijk speelveld.
  Maar ben me er wel van bewust dat we overgeleverd zijn aan de wetten der natuur.
  ( De sterkste overwint)

 • farmerbn

  Boekhouders weten welke boer het meeste verdient. Ze zullen een hoge melkprijs krijgen van een verwerker die goed betaalt en de melk zal hoge gehaltes hebben. Aan de kostenkant zal die boer laag zitten. Dus oude stallen en weinig mechanisatie (slechts één trekkertje met een blokkenwagen). De koeien staan veel in de wei en er is genoeg land voor een intensiteit van 12.000 ltr per ha. Land is er in geen jaren meer gekocht. Die onopvallende oudere boer verdient het meeste. Leveranciers uit de quote 500 kennen die boer niet.

 • Vhouder

  zolang als de toeleveranciers en afnemers nog verdienen is er niks aan de hand als die een paar maanden voor niks moeten werken dan barst de bom

 • varken23

  Aan de buitenkant ziet het er bij 'De sterkste' vaak leuk uit. In werkelijkheid zijn ze vaak al volledig of gedeeltelijk overgenomen door toeleveranciers of afnemers. Voor die bedrijven zijn de opbrengstprijzen van biggen of varkens bijna een bijzaak omdat het geld op andere vlakken verdient wordt.
  Het enige drukmiddel wat je hebt tijdens onderhandelingen is stoppen en saneren of minder (intensief) produceren. Want dan verdienen afnemers en toeleveranciers minder.

 • a van Gerwen

  Ik hoor het ook van mijn boekhouder. Het zijn vaak de onopvallende bedrijven waar geld verdiend wordt. Niks geen poespas of boven in de lijstjes van crv delta en dat hoeven niet eens de bedrijven te zijn met afgeschreven spul.

 • huisvader

  Met zuinigheid en vlijt bouwt men huizen als kastelen

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.