Home

Nieuws 2 reacties

SGP zet weersverzekering weer op politieke agenda

Vrijstelling van assurantiebelasting op de brede weersverzekering staat weer op de politieke agenda.

SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij heeft daar tijdens de algemene politieke beschouwingen voor gepleit.

“Het zou al die boeren die zo’n last hebben van allerlei verschillende weersinvloeden, droogte of juist weer wateroverlast, maar die een weersverzekering heel duur vinden, helpen om vrijstelling van de assurantiebelasting te krijgen, zoals dat in Frankrijk het geval is”, aldus Van der Staaij. Hij vroeg het kabinet of zoiets in Nederland niet ook kan.

Vrijstelling mogelijk in Europees verband

Tijdens het debat maakte CDA-leider Sybrand van Haersma Buma duidelijk dat de brede weerverzekering een punt is dat ook bij het CDA leeft. Van der Staaij zegt dat het kennelijk in Europees verband mogelijk is vrijstelling te geven. Daardoor zou de verzekering in Nederland ‘aantrekkelijker, makkelijker en betaalbaarder worden’.

Minister Carola Schouten heeft in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat ze onderzoekt of het mogelijk is om anderen financieel te betrekken bij de weersverzekering: “Het is denkbaar dat met een private bijdrage via producentenorganisaties onderlinge fondsen tot ontwikkeling komen met een grote betrokkenheid van de sector.”

42.000 hectare verzekerd

De meest verzekerde gewassen zijn consumptieaardappelen, suikerbieten, zaaiuien, wintertarwe, peren, snijmais, zetmeelaardappelen, pootaardappelen, appelen en zomergerst. Het totaal verzekerde areaal is bijna 42.000 hectare, wat 52% meer is dan in 2015. Ongeveer 5% van de akkerbouwers neemt deel aan de regeling.

Of de SGP met een motie komt, hangt mede af van het antwoord van het kabinet op de vraag van Van der Staaij. Minister-president Mark Rutte geeft vrijdag in de Tweede Kamer antwoord.

Laatste reacties

  • koestal

    goed initiatief.

  • koestal

    Carola kan vooruit,als de oogst mislukt zegt ze tegen de boeren,dit was te verzekeren. Zo kan ze maar beter opstappen als minister,daar zijn we dan klaar mee als boer. Wat een goedkope retoriek van Schouten

Of registreer je om te kunnen reageren.