Home

Nieuws

RDA adviseert dierziektebeleid opnieuw te bekijken

De Raad voor Dierenaangelegenheden adviseert het ministerie van landbouw om het ruimings- en vaccinatiebeleid bij dierziekten opnieuw te bekijken.

Volgens de RDA vraagt de maatschappelijke druk op het ruimen van dieren en de veranderde epidemiologie van vogelgriep om het huidige dierziektebeleid met (preventieve) ruimingen opnieuw te beoordelen.

Uitvoering van effectief beleid in het geding

De RDA vreest dat als het aantal ruimingen in de toekomst toeneemt, de maatschappelijke acceptatie afneemt en daarmee de uitvoering van effectief beleid in het geding komt. De Raad vindt dat er meer aandacht nodig is voor preventie, bijvoorbeeld door het aanpassen van stal –en houderijsystemen waarbij preventie van dierziekten, dierwelzijn en circulariteit centraal staan. Daarnaast adviseert de RDA om te blijven investeren in een breedwerkend vogelgriepvaccin.

Het ruimen van vleeseenden na een uitbraak van vogelgriep vorig jaar. De RDA vreest dat als het aantal ruimingen in de toekomst toeneemt, de maatschappelijke acceptatie afneemt en daarmee de uitvoering van effectief beleid in het geding komt. - Foto: Henk Riswick
Het ruimen van vleeseenden na een uitbraak van vogelgriep vorig jaar. De RDA vreest dat als het aantal ruimingen in de toekomst toeneemt, de maatschappelijke acceptatie afneemt en daarmee de uitvoering van effectief beleid in het geding komt. - Foto: Henk Riswick

Monitoren in plaats van ruimen

De RDA adviseert de minister ook om te onderzoeken of het verantwoord is om bij een infectie met een laagpathogeen vogelgriepvirus van het type H5 of H7 niet meer te ruimen, maar het bedrijf te monitoren. Hiervoor is wel aanpassing van de EU-regelgeving nodig. De RDA baseert zich onder andere op het feit dat bedrijven waar antistoffen tegen AI H5 of H7 worden gevonden niet geruimd worden, maar bedrijven waar nog virus is wel. “Het hangt dus af van het moment van bemonsteren ten opzichte van het moment van infectie of bedrijven geruimd worden”, aldus de RDA.

Oplossing voor knelpunten bij afzet

Ook is volgens RDA een oplossing nodig voor de knelpunten bij de afzet van producten van preventief gevaccineerde dieren. Investeren in reservecapaciteit zodat dieren bij een dierziekte-uitbraak nog steeds genoeg ruimte hebben, kan bijdragen aan de verbetering van het dierenwelzijn. Betere communicatie over het dierziektebeleid en de afwegingen die hierin worden gemaakt, kunnen volgens de RDA bijdragen om de acceptatiegraad van het beleid in de maatschappij te verhogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.