Home

Nieuws 7 reactieslaatste update:19 sep 2018

Prinsjesdag: jaarlijks 10 miljoen extra voor RVO.nl

Het ministerie van landbouw trekt de komende periode jaarlijks € 10 miljoen extra uit voor uitvoeringsorganisatie RVO.nl.

Dat blijkt uit de begroting van het ministerie die aan de Tweede Kamer is aangeboden. Er is sprake van een forse kostenstijging van de agrotaken bij RVO, aldus het ministerie.

Forse maatschappelijke uitdagingen

Op de terreinen landbouw, natuur en voedselkwaliteit liggen forse maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld als het gaat om klimaat, biodiversiteit, een eerlijke prijs voor de boer en voedselzekerheid, staat in de plannen op landbouwgebied. Het ministerie van landbouw zet in op een betere positie van boeren en voor een betere verbinding tussen landbouw en natuur. De inzet van de minister is gericht op kringlooplandbouw, zoals recent in de toekomstvisie aangekondigd. Een speciaal bodemprogramma moet bijdragen aan het verbeteren van de bodemgezondheid.

Laag mogelijk gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Daarnaast wil het ministerie inzetten op een zo laag mogelijk gebruik van (chemische) gewasbeschermingsmiddelen, door samen met het bedrijfsleven op zoek te gaan naar alternatieven voor het bestrijden van ziekten en plagen. Dit moet bijdragen aan het verbeteren van de biodiversiteit. Voor verbetering van natuur en waterkwaliteit wordt € 275 miljoen uitgetrokken. Hiervan is € 75 miljoen bestemd voor de waterdoorvoer in het Grevelingenmeer en € 60 miljoen voor de uitvoering van het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn. Het geld wordt onder andere besteed aan onderzoeksprogramma’s en communicatie. Het ministerie wil in 2019 duidelijk hebben of boeren in 2020 en 2021 weer derogatie krijgen.

Fonds voor jonge boeren

In de landbouwbegroting zijn de eerder aangekondigde plannen opgenomen zoals € 75 miljoen voor een fonds om jonge boeren te ondersteunen bij bedrijfsovername en € 120 miljoen voor de stoppersregeling voor varkenshouders in veedichte gebieden en € 60 miljoen voor innovaties in stal- en veehouderijsystemen. € 40 miljoen hiervan is gereserveerd voor de varkenshouderij. Ook worden maatregelen genomen om voedselverspilling tegen te gaan met als doel halvering van de voedselverspilling in 2030.

Kennisontwikkeling en agrarische innovatie

Het ministerie van landbouw trekt komend jaar € 92,7 miljoen uit voor Wageningen UR. Naar kennisontwikkeling en agrarische innovatie gaat € 90,8 miljoen. Hoe dit geld besteed wordt, zal in het najaar duidelijk worden in een brede strategische Kennis- en Innovatieagenda. Het beleid zal onder andere gericht zijn op duurzaam ondernemerschap.

Toezicht NVWA

Om het toezicht van de NVWA te verbeteren krijgt de organisatie er jaarlijks € 5 miljoen bij en eenmalig € 4 miljoen extra om onder andere het toezicht op dierenwelzijn te verbeteren.

Op het gebied van dierenwelzijn richt het ministerie zich in 2019 vooral op het terugdringen van stalbranden en het verbetere van diertransporten.

Het is voor het eerst sinds 2010 dat er weer een aparte landbouwbegroting is, in plaats van dat deze onderdeel is van de begroting voor Economische Zaken. De totale begroting van LNV bedraagt € 882,3 miljoen. Hiervan gaat € 183,5 miljoen naar innovatie, € 343 miljoen voor toezicht en ondersteuning via controle-organisaties NVWA en RVO. Voor de voedselagenda – het stimuleren van een gezond voedingspatroon – wordt € 21 miljoen uitgetrokken.

Lees ook: Reacties op begroting: mooi op papier, nu de praktijk

Laatste reacties

 • diekmann

  Dat krijg je als je zoveel regels verzint.

 • info36

  Het meeste geld gaat dus naar toezicht. Logisch, wij agrariers zijn de nieuwe criminelen volgens de politiek.

 • Mts. v.d. Bos-Weidenaar

  geen RVO maar RTO, Rijksdienst tegen ondernemers, een akelig ambtenaren apparaat waar alles volgens de regeltjes moet en onwerkbaar is. Onnodige hoge boetes uitdelen die in geen verhouding staan tot het vergrijp, boetes uitdelen terwijl er geen fouten zijn gemaakt maar gewoon 1 perceel 2x keer is opgegeven omdat wij aan kringlooplandbouw doen, dus grondruil, had telefonisch opgelost kunnen worden maar staan hier totaal niet voor open, als u het er niet mee eens bent moet u maar een bezwaarschrift indienen, niks geen opening voor een simpele oplossing, nee alles volgens de bureaucratie, protocol en regeltjes en totaal geen praktische en goedkope oplossingen mogelijk. Dus deze instelling kan met veel minder geld hetzelfde resultaat behalen als er praktischer wordt gewerkt en er meer communicatie mogelijk is binnen deze instantie en minder ambtenaren.

 • Peerke1

  Waarom meer toezicht als steeds beloftes komen van minder regels.

 • fietskip

  Waardering voor de landbouw??? Laat me niet lachen.

 • koestal

  waardering voor landbouw is niet meer dan een lippendienst,geen financiele waardering maar wel voor Wageningen , RVO en de NVWA.Dus de ambtenaren. Fonds voor jonge boeren stelt ook niks voor ,allemaal veeleisende voorwaarden ,waar je bijna niet aan kunt voldoen,mooi praatje voor de buhne.

 • J.W. de Kloet

  idd koestal klopt helemaal allemaal poppenkast

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.