Home

Nieuws

Kamer wil cameratoezicht nog niet verplichten

De Tweede Kamer is nog geen voorstander van verplicht cameratoezicht in slachterijen.

Twijfel over verplicht cameratoezicht in slachterijen

Vorig jaar zomer behaalde Ouwehand nog wel een meerderheid met een motie over cameratoezicht in slachterijen. Toen stemde een meerderheid van SP, PvdA, Partij voor de Dieren, GroenLinks, 50Plus, Denk, D66, ChristenUnie, PVV en FvD voor een motie van PvdD die vroeg om in te zetten op cameratoezicht in alle slachterijen, op basis van vrijwilligheid. Als dit onvoldoende zou werken, pleitte de motie voor verplicht cameratoezicht in slachterijen. De motie die Ouwehand vorige week indiende ging verder en vroeg om het cameratoezicht te verplichten.

D66 gaf tijdens het debat al aan eerst te willen weten in hoeverre de pilot met cameratoezicht effectief zou zijn. Ook PvdA twijfelde of wettelijke verplichting de beste optie is. William Moorlag (PvdA) wil vooral dat er volledig cameratoezicht komt en heeft geen voorkeur of dit op basis van vrijwilligheid of verplichting moet gebeuren. Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is tegen verplichting, maar wil de pilot met vrijwillig cameratoezicht wel uitbreiden.

Geen meerderheid voor andere moties omtrent slacht

Ook moties van PvdD en PVV over het opleggen van zwaardere straffen bij herhaaldelijke overtredingen in slachthuizen, een minimumbezetting van de inspecties in slachthuizen en dat de dood van een dier moet worden vastgesteld door een NVWA-dierenarts, haalden geen meerderheid. Ook de motie van PvdA om de slachtsnelheid te begrenzen haalde geen meerderheid.

Lees ook: Camera in slachterij: Vion schuwt publieke opinie niet

Of registreer je om te kunnen reageren.