Home

Nieuws 5 reacties

Kabinet heeft meer tijd nodig voor beleid klimaat en landbouw

Het kabinet heeft meer tijd nodig om te beoordelen op welke manier de landbouw moet bijdragen aan de klimaatmaatregelen. De Tweede Kamer heeft woensdag besloten het kabinet die tijd te geven.

D66‘er Tjeerd de Groot stelde woensdag voor om het debat dat voor volgende week gepland was uit te stellen. Waarschijnlijk zullen de voorstellen van de landbouwtafel onder voorzitterschap van Pieter van Geel en de reactie van het kabinet daarop half oktober door de Tweede Kamer worden besproken.

Wachten op beoordeling van plannen

Het kabinet wacht op de beoordeling van het Planbureau voor de Leefomgeving van de plannen. De landbouwtafel staat voor de taak om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 3,5 Megaton CO2.

De voorstellen die daarvoor gedaan zijn komen neer op een vermindering van de uitstoot door de warme sanering van de varkenshouderij, technische maatregelen met voer, mestopslag en bemesting, slimmer landgebruik en vernatting van veenweidegebieden, aanpassing van de bouwplannen waardoor percelen langer groen worden gehouden en aanpassingen in het energiegebruik in de land- en tuinbouw.

Debat niet te lang uitstellen

Een van de prangende vragen is of het mogelijk is de verplichtingen die voortvloeien uit het Parijse Klimaatakkoord te vervullen zonder inkrimping van de veestapel.

De Kamer wil het debat over de klimaatmaatregelen niet te lang uitstellen, omdat daarbij ook vragen aan de orden komen die betrekking hebben op de droogte van de afgelopen maanden. VVD‘er Helma Lodders zegt dat de discussie over de droogtemaatregelen niet kan wachten tot het eind van het jaar.

Pieter van Geel heeft bij de presentatie van de resultaten van de door hem voorgezeten landbouw-klimaattafel gezegd dat een omslag van de landbouw nodig is, waarbij grondgebondenheid in de melkveehouderij, het sluiten van kringlopen en de productie binnen de milieugebruiksruimte centraal moeten staan.

Lees het interview met Pieter van Geel: 'Landbouw slimmer en klimaatneutraler maken’

Laatste reacties

 • gradje1966@

  Pieter van Geel is altijd al een linkse raker tegen de landbouw geweest onder de dekmantel van het C.D.A. Het kabinet moet eerst het vlieg en auto verkeer maar eens reduceren iedereen vind wat van de landbouw maar als we aan hun vrijheid komen (auto en vliegvakantie s) dat moet kunnen . Als de burger voor schoon voedsel wil gaan dan hebben ze geen geld meer voor een auto of vakantie want wat de burger wil hangt wel een koste plaatje aan maar dat is voor de boer. Conclusie kijk eerst wat je er voor over hebt voor dat je eisen aan je producten stelt en zorg ook dat de boer duurzaam kan leven

 • boer drenth

  DE landbouw moet helemaal veranderen , want die bederft de natuur . De miljoenen auto,s in de file en inderdaad het vlieg verkeer daar hoor jeniemand in de kamer over . Ook de linkse rakkers doen er het zwijgen toe ,, het is gewoon schandalig.

 • koestal

  De boeren moeten blijkbaar het klimaatakkoord redden ,de goedkope vliegvakanties van het overbelaste Schiphol moeten gewoon doorgaan, net zo als de files in Nederland op de wegen. Boeren wordt steeds op hun verantwoordelijkheid gewezen,de rest van Nederland heeft er schijt aan

 • Alco

  Er is meer tijd nodig wordt er gesteld:
  Misschien valt het kwartje wel een keer dat reductie van broeikasgassen aan de andere kant ook betekend net zoveel afname van zuurstof leverende planten.
  Nogmaals: De mens, ik ook, met al onze luxe, zijn de veroorzakers van alles.

 • koestal

  Er zijn veel schijnheilige politici in Den Haag,ze wijzen alleen naar boeren. Die zijn de bron van alle kwaad.Alleen de burgers snappen niet waar het voedsel vandaan komt,o ja uit de supermarkt. Ze zijn wel eens op een boerderij geweest,maar ja dat was een kinderboerderij meenden ze,ze dachten dat het een pretpark was. Met allemaal lieve beestjes.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.