Home

Nieuws 28 reacties

Hevige discussie over fosfaatrechtenstelsel bij CBb

De juridische behandeling van het fosfaatrechtenstelsel wordt opgeknipt in twee delen. De individuele – financiële – situatie van veehouders zal later behandeld worden. Dat is een van de uitkomsten tijdens de zitting over de eerste acht ‘fosfaatzaken’ voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

De rechtbank besloot de behandeling van het fosfaatrechtenstelsel op te knippen om zo de veehouders in deze acht zaken dezelfde kansen te bieden als andere veehouders die getroffen zijn door de fosfaatwetgeving. Door hun persoonlijke situatie nu niet te behandelen, krijgen ze net als alle andere veehouders de gelegenheid aan te tonen dat de fosfaatwetgeving voor hun heeft geleid tot een buitensporige last op het bedrijf. Minister Schouten heeft veehouders in een brief van 14 september de gelegenheid geboden aan te tonen dat door de fosfaatwetgeving hun bedrijf in problemen is gekomen.

Meerdere punten van discussie

Tijdens de zitting bleek de voorzienbaarheid van de maatregel een belangrijk discussiepunt. Hadden veehouders dit moeten zien aankomen, zoals de minister min of meer stelt? Nee, zegt advocaat Anja Roos. “Hoe konden boeren weten dat een dergelijke maatregel ingevoerd zou worden? De overheid stimuleerde de groei juist en gaf de ruimte na het wegvallen van het quotumsysteem. Nu moet de boer bloeden, dat is niet redelijk.” Roos krijgt hierin bijval van advocaat Peter Goumans. “De overheid stimuleerde de groei, er was geen enkele concrete waarschuwing. Banken financierden zonder terughoudendheid. Het is onjuist te stellen dat veehouders dit hadden kunnen verwachten.”

Ook van fair balance tussen de verschillende situaties is geen sprake volgens Roos. “Er is wel een regeling getroffen voor starters, maar niet voor uitbreiders, dat is in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Hier is sprake van rechtsongelijkheid.” Volgens advocaat Marleen Botman, die de minister vertegenwoordigde, is daarvoor gekozen omdat de startersgroep goed af te bakenen is en dat geldt niet voor de bedrijven die hebben uitgebreid.

Uitbreiden ziet Botman eigenlijk in alle gevallen als het risico van de ondernemer. Op vragen van CBb-rechter Koopmans of er ook sprake is van ‘louter uitbreiden’ als een zoon toetreedt tot het bedrijf, en er dus economische redenen voor zijn, gaf Botman een bevestigend antwoord.

Peildatum heikel punt

Ook ontstond er een pittige discussie over aan- en afgevoerde dieren op de peildatum van 2 juli 2015. Volgens LNV tellen dieren mee die ‘op 2 juli 2015 gehouden worden’. LNV hanteert echter de regel dat afgevoerde dieren niet meetellen en aangevoerde dieren wel. Botman: “Dat is ter voorkoming van dubbeltelling.” Maar ook dieren die op 2 juli 2015 uit de melkveehouderijketen verdwenen, bijvoorbeeld vanwege afvoer voor de slacht, hanteert LNV de regel dat ze niet meetellen. Rechter Koopmans: “Dat twee keer meetellen niet kan, is begrijpelijk, maar hadden die afgevoerde dieren niet in ieder geval een keer meegeteld moeten worden?” Advocaat Botman kon daar geen sluitend antwoord op geven.

Volgens advocaat Joost de Rooij legt de minister de lat veel te hoog bij het toetsingskader. “Alleen bedrijven die omvallen, en ook nog eens kunnen onderbouwen dat er een causaal verband is en een uitzonderlijke situatie voor dat ene bedrijf bestaat, vinden gehoor bij de minister. Dat gaat wel heel ver.” Peter Goumans gaat nog een stap verder. “Geen enkel bedrijf kan daaraan voldoen!”

Wanneer de tweede zitting over de situatie van de individuele boeren gehouden zal worden, is nog niet duidelijk.

In principe komt het CBb binnen een aantal weken met een uitspraak over de fosfaatwetgeving.

Laatste reacties

 • .....

  Het is te hopen dat de overheid flink op haar bek gaat. Maar dat zal wel niet gebeuren dat CBb zal wel weer een afdeling zijn van Groenlinks en D66

 • Alco

  Het is een soap.
  Er wordt door sommigen beweerd dat men het kon weten, maar als je het tegenovergestelde wel honderd maal vaker hoort, geloof je dat toch.

 • Bolder01

  F,C die heeft er toch om gevraagt al voor het quotum werd afgeschaft. Wij verwerken en vragen ommeer melk we zetten in op 20 % meer melk, ik denk dat het tegen over gesteld is

 • Henk.visscher

  Dat een starter een knelgeval is is heel raar, kon die het dan niet zien aankomen en ten tweede is dit inderdaad ongelijke behandeling ten opzichtte van bedrijven die een opvolger hebben en daarom hebben uitgebreid, de opvolger is eigenlijk ook een starter en op het moment dat de opvolger in het bedrijf komt , moet men twee inkomens uit het bedrijf halen , nu zullen sommige bedrijven niet meer overgenomen kunnen worden, er is immers flink geinvesteerd, deze bedrijven zijn nu zelfs moeilijker over te nemen.
  Kortom starters wel helpen en bedrijven met opvolgers niet dat is meten met twee maten

 • hollandagri

  de minister had beter in aandelen kunnen gaan. zij is misschien wel helderziende ???? boeren niet. toch leuk als je voor meer als een ton gebouwd hebt en dan alleen maar voor de afschrijving. terwijl er mogelijkheden genoeg zijn voor oplossingen.

 • kleine boer

  Nogmaals de overheid geeft de vergunningen af zij weten dus precies de dieraantallen in de stal zij houden i&r bij dus weten het aantal jongvee enz enz hoe moet ik weten wanneer de grens is bereikt en waar er in de rest van ned veel gebouwd en hoeveel als de vergunningen afgegeven worden mag je er toch vanuit gaan dat de aantallen landelijk bekend zijn in iedergeval via i&r kon de overheid het zien. De overheid heeft nergens een rem op het afgeven van vergunningen gezet.....

 • buitenok

  Ja. en wel een boel geld aan leges opgehaald. Schande

 • Probe

  Dit artikel is het eerste dat mij hoop geeft dat er ruimte komt. Voor veel boeren die in de knel zitten. En dfarmee ook ruimte in de prijs van fosfaatrechten, die nu echt op een forse luchtbel zit. Nog 1 prikje erin en we zitten weer op de 200 euro per kg netto.

 • Iedereen is vrij om te ondernemen in dit land. Daar kiest men zelf voor. Als er iets niet gaat zoals men had gehoopt en is dit toch durf het bijna niet te zeggen een ondernemersrisico. Omdat bepaalde ondernemers dit zijn aan gegaan en er aan de noodrem is getrokken worden andere ondernemers nu weer de dupe. zij hebben niks verkeerd gedaan en moeten ook op te blaren zitten. ( 8.3% korting). Waardoor zij ook weer lege plaatsen in de stal hebben gekregen..Daar boven op krijgt deze laatste groep weer met vermindering van dieren te maken of men moet dure rechten bijkopen en dat is niet zo erg maar er is nu weer een nieuwe groep die flink boven de 10659 kg melk en die nu de N productie weer omhoog jaagt. Waarschijnlijk het volgende probleem.
  Dit jaar weet men waar zich aan moet houden en dus nu niet weer beginnen te zeuren dat het zo moeilijk is om uit te komen. Er zijn voldoende fosfaatplanners waar je bijna precies uit kunt rekenen hoe je er voor staat.
  Volgend jaar misschien jongvee wat niet wordt aangehouden eruit halen en de
  tabel ook doorlaten lopen boven de 10569. Dan kan iedereen zich aan de regels houden zodat niet iedereen nog een keer een korting aan de broek krijgt.

 • Alco

  Ja ook die 8,3 % moeten inleveren zijn de dupe.
  Daarom moet eensgezind de overheid aansprakelijk worden gesteld.
  Ze hebben overal de snufferd tussen. Moeten ze ook maar de consequenties aanvaarden.

 • egbert

  ? 1851 als ik vrij ben om te ondernemen dan kon ik met voldoende grond zonder derogatie morgen onze stal vol zetten maar om de derogati te redden mag dat niet dus dat is geen vrij ondernemen.

 • egbert ook met jou ben ik het eens. Ze durven niet een aantal koeien per hectare te doen want dan komen er nog meer in de problemen. Derogatie zal wel blijven anders komt er heel veel mais en dat willen ze ook niet.

 • farmer135

  als er veel wordt toegezegt kon de 8.3 procent weleens richting de 10 gaan. Het moet toch ergens vandaan komen.

 • egbert

  6 jaar terug wat gehad met gezondheid 5 jaar elke 3 maand onder controle meer details laat ik achterwege als je dan daarom later bouwt als bedoeling daar staat je hoofd dan niet naar. Reken er maar niet op dat je dan voor een regeling in aanmerking komt moet je eerst 5% minder vee hebben gehad .

 • Henk.visscher

  maar wat is nu jullie mening over het feit dat starters wel worden geholpen en bedrijven met opvolger niet, los van het feit of je uberhaupt bedrijven in de knel wel of niet moet helpen

 • kleine boer

  henk de meeste hebben al gezegd iedereen helpen of niemand gewoon naar brussel p plafond omhoog en klaar kan makkelijk omhoog want onze grond verschraalt en het water is al schoon

 • buitenok

  Ja. en wel een boel geld aan leges opgehaald. Schande

 • Gat

  Maakt mij niet wijs dat niemand een rem op de koeien zag aankomen. Iedereen wist dat, alleen we bouwen gewoon groot, en moest er wat komen, dan krijgen we de rechten wel van een ander. En zo hebben er genoeg gegokt. Terecht dat die niks krijgen. Als het vrijheid blijheid was, stonden die bedrijven ook te koop wegens faillissement. Dan was de melkprijs nog een 20/25 cent, het voer was niet te betalen. Ik denk dat dan bittere armoede was. Wat dat betreft is deze rem hard nodig, voor die gekke boeren.

 • info58

  gezeur Gat
  Als ik koeien koop van de buurman dan ben ik een groeier en daardoor komen er in Nederland geen koeien bij.
  Wat dacht je van de veetransporten waar de koeien tijdelijk (3 dagen) bij iemand op het bedrijf hebben gelogeerd rond 2 juli.

 • Alco

  @Gat. Het gaat om een eerlijke "Strijd".
  En dat je het aan zag komen is ook dom gelul.
  Ja, er waren geluiden die het zeiden, maaaaaar, nog veel meer geluiden die de waarschuwingen teniet deden.

 • Bennie Stevelink

  De groeiers hebben niet gegokt of er wel of geen begrenzing kwam: iedereen wist dat die kwam. Ze hebben gegokt, dat als ze maar snel genoeg waren, zij wel fosfaatrechten toegewezen zouden krijgen van andere boeren. Dat blijkt nu toch wat minder voorspoedig te gaan dan ze verwacht hadden.
  In feite eisen ze dat niet het aantal koeien maar de vergunde stalcapaciteit bepalend moet zijn voor het aantal toe te kennen fosfaatrechten. Niet gegroeide boeren moeten daarvoor maar 20% van hun stalcapaciteit open laten staan?

 • landboer

  Iedereen wist dat er wat zou gebeuren ,wanneer het fosfaatplafond werd overschreden, probleem is dat een individuele boer i t t de overheid niet kon weten wanneer dat ging gebeuren... Wat mij het meest steekt is dat 1 datum bepalend is ,een referentiejaar(in het verleden) was veel eerlijker , en krijgen geruchten als info 58 noemt geen voeding! Heb er nog altijd geen goed gevoel bij, iets met een dubbele agenda bij boerenbestuurders?

 • Klaasvaak

  @Bennie
  Voor of na 2 juli '15?

 • Klaasvaak

  Want dat maakt wel verschil als het om gokken gaat.... Toch?

 • kleine boer

  bennie wat is een groeier die van 50 naar 80 of die van 100 naar 130.... die naar de 80 is gegaan mag dat aantal toch wel hebben ? Of bedoel je die van 100naar 200 die hebben de meest schade veroorzaakt maar iedereen deed niet iets wat niet mocht.

 • Kelholt

  @Bennie Stevelink zegt: "De groeiers hebben niet gegokt of er wel of geen begrenzing kwam: iedereen wist dat die kwam." Nee Bennie, die begrenzing was er al via de wet "Verantwoorde groei melkveehouderij" en de AMvB "Grondgebonden groei melkveehouderij". Geen gokkers dus maar ondernemers die volgens de geldende regels konden groeien.

 • 112

  juist kelholt laat ze maar eens kijken naar degenen die op 2-7-2015 meer dieren hadden dan op de wet milieubeheer staan en als er meer dieren aanwezig dan is dat een economisch milieu delict Overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, artikel 8.40, eerste lid worden, op grond van artikel 1a onder 1° Wet op de economische delicten (WED), aangemerkt als een economisch delict. Tegen een economisch delict kan strafrechtelijk worden opgetreden.

 • mtseshuis

  Natuurlijk @Keltholt, was gewoon legitieme groei, laat de overheid het zelf maar oplossen met een hoger plafond of geexporteerde mest eraf trekken. Dat beetje extra melk hindert ook niet, FC verzuipt er nu ook al in...

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.