Home

Nieuws laatste update:1 okt 2018

CBS-oogstraming voorziet 3,1 miljoen ton minder snijmais

Oogstramingen van het CBS komen op een fors lagere opbrengst bij mais. De totale opbrengst is bijna een derde kleiner dan vorig jaar. De granen hebben het relatief goed gedaan.

De extreem droge zomer pakt desastreus uit voor de maisoogst. De opbrengst is gemiddeld 33,2 ton per hectare. Dat is 32% minder per hectare dan vorig jaar. Dat meldt het CBS op basis van een voorlopige oogstraming. Korrelmais doet het nog minder. Daar wordt per hectare 48% minder opbrengst verwacht.

De graanoogst komt juist iets hoger uit dan vorig jaar. Daar valt de droogteschade mee, al zijn er grote verschillen tussen de teelten en regio‘s.

Veel minder snijmais

In totaal komt er naar verwachting 6,9 miljoen ton snijmais van het land. Bij een heel licht gegroeid areaal van 207.000 hectare betekent dat een afname van 31% in de totale oogst, ofwel 3,1 miljoen ton minder snijmais dan vorig jaar. Toen kwam er in totaal 10 miljoen ton snijmais van het land.

Percelen mais niet gehakseld

Het CBS waarschuwt dat de uiteindelijke oogst nog kleiner kan uitvallen, omdat een deel van de percelen niet gehakseld zal worden. Vorig jaar bleef er 1.800 hectare staan, dit jaar kan dat wel eens meer worden, omdat door de droogte de teelt hier en daar helemaal mislukt is.

Bij mais kan de oogstraming in de loop van het seizoen overigens nog flink veranderen. Vorig jaar was de voorlopige raming 43,4 ton per hectare. De definitieve raming kwam toen uit op 48,9 ton. Een verschil van 13%.

Lees verder onder de grafiek.

Graanoogst iets groter

De verwachte graanoogst wordt becijferd op een totaal van 1,3 miljoen ton. Dat is ondanks de droogte 3% meer dan vorig jaar. Het belangrijkste gewas, tarwe, scoort iets lager, vooral door een afname in het areaal. Zo werd er 10% minder wintertarwe geteeld. Wintertarwe is met 97.000 hectare veruit het grootste graangewas. De hectare-opbrengst van wintertarwe is ondanks de droogte juist iets groter dan vorig jaar en wordt geraamd op 9,5 ton tegen 9,3 ton in 2017.

Zomertarwe

Zomertarwe laat wel een forse groei zijn. De totale opbrengst is zelfs verdubbeld tot 120.000 ton. Dit komt door een bijna verdubbeling van het areaal (nu 16.000 hectare) in combinatie met hogere opbrengsten per hectare (van 6,9 naar 7,6 ton per hectare). Ook de meeste andere granen laten betere opbrengsten per hectare zien, met als grootste stijger rogge (+47%), een klein gewas van nog geen 1.600 hectare. Ook haver, met een vergelijkbaar areaal, laat een forse stijging per hectare zien (+26%).

Zomergerst

Zomergerst, qua oppervlakte het tweede graangewas, had bij een fors groter areaal (28.000 hectare) een opbrengst van 6,4 ton per hectare. Dat is ondanks de droogte toch 300 kilo meer per hectare dan vorig jaar.

Wintergerst, met een areaal van 8.300 hectare, laat wel iets lagere opbrengsten zien. Vorig jaar kwam er 8,6 ton van een hectare, nu 8,4 ton. Het areaal van dit gewas is iets kleiner dan vorig jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.