Home

Nieuws 25 reacties

Wel langer bemesten, niet eerder uitbetalen EU-geld

Nederland gaat de Europese subsidies niet eerder uitbetalen in verband met de droogte. Dat laat minister Carola Schouten weten.

Nederland maakt daarmee geen gebruik van de mogelijkheid die de Europese Commissie geeft om 70% van het voorschot van de toeslagen eerder te betalen.

Verklaring RVO.nl voor overbruggingskrediet

In overleg met LTO is ervoor gekozen om eventuele liquiditeitsproblemen op te lossen door een verklaring die boeren bij RVO.nl kunnen aanvragen, op basis waarvan overbruggingskrediet aangevraagd kan worden bij de bank.

Dat schrijft landbouwminister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer over de maatregelen voor de landbouw in verband met de droogte. De premies worden zoveel mogelijk in december betaald.

Langer bemesten: tot 15 september

De uitrijtermijn voor mest op bouwland wordt met 2 weken verlengd tot 15 september 2018. Tevens wordt de periode voor de inzaai van een vanggewas op bouwland met 2 weken verlengd. De verplichte inzaai van een vanggewas na mais wordt opgeschort tot de weersomstandigheden het inzaaien van een vanggewas mogelijk maken.

Nog geen besluit langer mestuitrijden grasland

Voor het verlengen van de uitrijperiode voor mest op grasland heeft het ministerie nog geen besluit genomen. De Commissie Deskundigen Meststoffen onderzoekt nog óf en onder welke voorwaarden de uitrijperiode op gras kan worden verlengd zonder dat dit negatieve effecten heeft voor het milieu.

Het ministerie overweegt ook om herinzaai van grasland met gebruik van dierlijke mest toe te staan tot en met 15 september als maatregelen tegen droogteschade op zand- en lössgronden. Ook wordt gekeken of in deze periode extra bemesting mogelijk is voor de teelt van een vanggewas na mais, als de mais vroeg geoogst is.

Beregeningsverbod blijft

Het beregeningsverbod in het kader van de bestrijding van bruin- en ringrot in aardappelen blijft gehandhaafd, vanwege de fytosanitaire risico’s hiervan. Akkerbouwers vroegen om een tijdelijke ontheffing voor het beregenen van consumptie- en zetmeelaardappelen in de gebieden waar dit beregeningsverbod geldt. Schouten honoreert dat verzoek niet vanwege de schade die de ziekte kan veroorzaken.

Waar in Nederland mag je niet beregenen? Bekijk het overzicht

Brussel moet nog instemmen met soepelere regels vergroening

Er is nog geen duidelijkheid of de Europese Commissie instemt met het verzoek van Nederland, België en Duitsland om in plaats van vanggewassen grasmengsels in te zaaien als invulling van de 5% ecologische focusgebieden. Dit gras kan dan als veevoer worden gebruikt.

De Commissie heeft al wel goedkeuring gegeven aan de teelt van veevoergewassen op braakliggend grasland, maar dat komt in Nederland nauwelijks voor.

Brede weersverzekering

Het ministerie gaat in overleg met de werkgroep brede weersverzekering kijken of het wenselijk is om de verplichte schadedrempel te verlagen van 30% naar 20%.

Laatste reacties

 • farmer135

  beetje vreemd dat mest op bouwland minder uit zou spoelen dan op grasland

 • Vhouder

  commisie deskundigen meststoffen wie zijn dat

 • hollandagri

  precies farmer135 grasland spoelt veel minder uit en met een warme zomer kan de hoge bodemtemperatuur voor lange groeizame nazomer, late grasoogsten zorgen

 • Bolder01

  Och ,och, wat wil men toch,ze hebben in denhaag de ballen verstand van bemesten ,laat het aan de boer over zoals in het verleden,hebben de boeren van toen het toen zo slecht gedaan??? De problemen nemen alleen maar,toe met de bemoeienis van de amtenaren,,, vliegreizen belasting vrij toe maar ,,wie het snapt mag het zeggen..

 • hollandagri

  Wettelijk gezien is 7 maanden mestopslag verplicht. Als dat voor gras niet verandert is er maar liefst 9 maanden opslag nodig als er vanaf eind mei geen regen gevallen is van betekenis

 • koestal

  goedkope truuc van Carola

 • Ewullink

  De commissie met deskundigen blijkt bij nader in zien toch niet erg deskundig

 • breukers1

  Zoveelste sigaar uit eigen doos. Ik hebCarola lang het voordeel van de twijfel gegund. Te lang!!. Kijk naar onze buurlanden. Daar kan het wel.

 • kleine boer

  En lto? tevreden denk ik ....

 • breukers1

  Sinds het ministerie weer actief is ... welke kastanjes hebben ze voor ons uit het vuur gehaald..??? Ik zie weinig verschil met het vorig staatssecretariaat.(van Dam). Ze weten echt niet wat er gaande is op de "werkvloer"

 • Gat

  Die kan Mar best op vakantie gaan met Thieme, doen allebei geen flikker op het ministerie behalve boeren tegen werken.

 • Albert Albers

  Advies aan de deskundigen: Op grasland volgend jaar 1 maand eerder mogen beginnen met bemesten, dus vanaf 16 januari.

 • missis

  Hoezo gelijk speelveld in EU.

 • deB.

  Alles weer in de media vandaag. Hoe zielig en slecht het met de boeren gaat, dat ze eu geld nodig hebben om te overleven.

  Gevolg van kansloze marges! door de jaren heen. Diep trieste bezigheid! Zo zelfs dat burgers vanaf de vakantie adressen medelijden krijgt

 • Tuig

  deB, grond is nergens zo duur als hier. Zo slecht zal het wel niet zo zijn vermoed ik.

 • breukers1

  deB. Ik begrijp je reactie niet helemaal. De bemoeienis van de overheid op alke fronten overstijgt echt alles. Als er dan een vraag komt om (door de eu gereserveerd)extra steun wordt er niet thuis gegeven. Laat onze buurlanden deze pot dan maar leeghalen maar bemoei.je als overheid dan niet met elke scheet(hoe toepasselijk) die de agrarische sector laat.

 • Kletskoe

  Hoezo moet er nog bekeken worden of voor maisland tot 15 september bemest mag worden? Maisland is toch ook bouwland? Of zie ik wat over het hoofd?

 • wmeulemanjr1

  'Comm kundig meststoffen' is denk nog op vakantie
  Laten (gras)boer mooi in ongewisse
  Word dus drijfmest dumpen op dood/dor grasland?
  Zielig stel neuzels die commissie!

 • Attie

  Werkgroep 'brede weersverzekering' is er maar druk mee, komen ze maar makkelijk van die zeurboeren af!

 • hookwood

  Ik schat dat de TSR niet eerder wordt uitbetaald omdat ze bij RVO te druk zijn met alle zaken rondom de fosfaatwetgeving. Het past ze gewoon niet in de planning ben ik bang.....

 • agratax(1)

  @hookwood. Laten we het er over eens zijn, dat ambtenaren het zo druk hebben met het uitvoeren van hun regels, dat enige souplesse niet mogelijk is. Datum is datum en daar kan niet van worden afgeweken. Besluit de Tweede Kamer anders (vervroegd uitbetalen) dan moet er een blik ambtenaren worden open getrokken en dat blik heeft de conservenindustrie niet meet in het schap staan. boeren wacht dus op je beurt.

 • steenderen

  En waar zijn die mietjes van het LTO nu om eens met de vuist op tafel te slaan
  Ze durven het niet eens want het zijn mensen zonder ballen.

 • deB.


  Net als wij, mensen zonder ballen! Zie daar hoe er met ons omgegaan wordt!

 • s.wiersma

  De agrariër moet opvolgen wat overheid oplegd... vraagt agrariër uit nood om aanpassing of iets anders of een goed voorstel... grijg je de grote middelfinger...
  En commissie meststoffen?? Stel theoretische onwetende stommelingen... Marja welke persoon met voldoende kennis en uit agrarische sector wil zich bij deze zielige sukkels voegen! En die accepteren ze niet eens... en carola.... Tja dat wordt steeds meer een mega teleurstelling ook zij bakt er weinig van en kennis ?? Slechts boerendochter daar houd het mee op...

 • koestal

  Reken maar niet op Schouten ,doet niks voor boeren,ze volgt haar linkse ambtenaren

Laad alle reacties (21)

Of registreer je om te kunnen reageren.