Home

Nieuws 1 reactie

Vlaanderen betaalt premies eerder uit om droogte

Vlaanderen gaat de Europese subsidies eerder uitbetalen aan boeren in verband met de droogte.

De Vlaamse overheid heeft besloten maximaal gebruik te maken van de mogelijkheid die de Europese Commissie biedt om de premie eerder uit te betalen.

Kleinere opbrengsten

Door de droogte zien de landbouwers de opbrengsten van hun gewassen sterk verminderen. Ook de veevoederproductie staat onder druk, waardoor landbouwers voor extra uitgaven staan.

Om aan de zorgen van de Europese landbouwers tegemoet te komen, besloot de Europese Commissie dat de lidstaten hogere voorschotten mogen uitbetalen aan landbouwsteun. Voor de rechtstreekse betalingen is het voorschot opgetrokken van 50% naar 70% en voor de plattelandssteun van 50% tot 85%.

Vlaanderen betaalt het voorschot op de basisbetaling en de premie voor jonge landbouwers eind oktober uit. Eind november volgt het voorschot op de vergroeningspremie en de zoogkoeienpremie. De betalingen van het resterend bedrag in december worden verhoogd van 90% naar 95%.

Versoepeling vergroening

In het kader van de vergroening laat de Europese Commissie toe dat landbouwers hun braakliggend land gebruiken voor de productie van veevoeder (begrazen of maaien), zonder dat dit gevolgen heeft voor hun vergroeningsverplichtingen met betrekking tot teeltdiversificatie of het areaal ecologisch aandachtsgebied.

Nederland zegt ook bereid te zijn maatregelen te nemen om boeren tegemoet te komen, maar concrete maatregelen zijn nog niet bekend.

Lees meer de belangrijkste informatie over de droogte in dit dossier en bekijk het overzicht van beregeningsverboden per waterschap.

Eén reactie

  • koestal

    Maar Carola zal dit echt niet doen,net als met de fipronil affaire,geen cent voor de boer,ze is een gedesillusionaire boerendochter

Of registreer je om te kunnen reageren.