Home

Nieuws 1 reactielaatste update:24 aug 2018

Vertrouwen boer en tuinder neemt steeds sneller af

Boeren hebben steeds minder vertrouwen in de sector. In het tweede kwartaal van dit jaar is het vertrouwen van de agrarisch ondernemers harder gedaald dan in de vorige 3 metingen het geval was.

De Agro Vertrouwensindex zakte in het tweede kwartaal met 2,5 punt, maar blijft nog altijd positief en komt uit op 12,5 punt. Een jaar geleden stond de index met 18,5 punten nog de helft hoger.

Vooral varkenshouders hebben volgens de onderzoekers van Wageningen University & Research minder vertrouwen (-16 punten) dan een kwartaal geleden. Ook het vertrouwen van vollegrondsgroentetelers liep sterk terug (-13 punten). Melkveehouders en akkerbouwers hebben eveneens minder vertrouwen in hun bedrijfssituatie (met resp. 9,5 punten en 3,5 punten).

Opvallend is het optimisme onder de pluimveehouders. Met een toename van bijna 21 punten komt de sector langzamerhand in de buurt van de opperbeste stemming in het voorjaar van 2016. De huidige stemming op het bedrijf van glastuinbouwondernemers veranderde nauwelijks en is al 5 kwartalen min of meer stabiel.

Toekomst: voorzichtigheid troef

Ondernemers zijn voorzichtig positief als het gaat om hun toekomstverwachting, constateren de Wageningse onderzoekers. De index leverde 1 punt in ten opzichte van het vorige kwartaal en staat nu op bijna 7 punten.

Bij varkenshouders wisselen positieve en negatieve verwachtingen over hun bedrijfsvoering voor over 2 à 3 jaar zich de laatste paar metingen af. In de enquête over het eerste kwartaal van 2018 was de index nog 13 punten, maar bij de meest recente meting is deze weer gezakt naar het niveau van eind 2017. Er zijn nu meer boeren en tuinders die negatieve verwachtingen hebben voor hun bedrijf dan ondernemers met een positieve prognose. De index daalde naar -3 punten.

Melkveehouders zijn ook minder positief (-5 punten). Akkerbouwers en opengrondstuinbouwondernemers zijn juist iets positiever. Maar de toename is beperkt tot respectievelijk 3 en 1,5 punt. Net als bij de stemmingsindex zijn de glastuinbouwers nauwelijks van mening veranderd.

Invloed droogte

Of en hoe onder andere de droogte van de afgelopen julimaand het vertrouwen van de ondernemers heeft beïnvloed, zal in de volgende enquêtes, volledig duidelijk worden, aldus de Wageningse onderzoekers. Met andere woorden: de impact van de droogte zit nog niet volledig in deze cijfers. Bovendien is dit slechts een van de factoren waar ondernemers hun vertrouwen op baseren.

Eén reactie

  • Hogman1

    het vertrouwen van de varkenshouder is tot een dieptepunt gedaald
    Wageningse onderzoekers gaan uitzoeken waarom????
    Het antwoord is Wageningen!!!
    Maar zullen ze dat gaan benoemen??

Of registreer je om te kunnen reageren.