Home

Nieuws 26 reacties

Verlenging mestuitrijden bouwland wegens droogte

Landbouwminister Carola Schouten gaat zich inzetten voor het verlengen van de uitrijperiode van mest. Voor een langere uitrijperiode op grasland wordt eerst bij de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) om advies gevraagd, voor bouwland lijkt er milieutechnisch geen bezwaar.

Dit bericht is geüpdatet

Daarnaast gaat het ministerie in Brussel pleiten voor coulance bij de regels voor scheuren van grasland en bij de vergroeningsvoorwaarden. 

Sonnema (neemt waar voor Schouten): knelpunten wegnemen

“Wij zijn volop bezig om knelpunten die door de sector worden aangedragen weg te nemen en regels te versoepelen. Het bemesten op heel droge grond is niet verstandig. Daarom zetten we in op een langere periode voor het uitrijden van mest. In ieder geval op bouwland”, zegt directeur-generaal Agro Marjolijn Sonnema van het ministerie van LNV, die de honneurs van Carola Schouten waarneemt.

Sonnema legt uit dat deze verlenging voor bouwland niet zo’n probleem is. Maar bij grasland is er een groter risico op het uitspoelen van nitraat, waardoor de CDM wordt gevraagd onder welke  voorwaarden dit kan zonder dat het milieu extra wordt belast. De essentie is dat het ministerie er positief tegenover staat, als het milieuverantwoord kan.

Om het dreigend tekort aan veevoer het hoofd te bieden, wil LNV een versoepeling van de vergroeningsregels van het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals de Europese Commissie donderdag ook aankondigt. De versoepelingen moeten ertoe leiden dat er meer veevoer gewonnen kan worden en dat vanggewassen ook als veevoer gebruikt mogen worden.

Schouten: zware, onzekere tijd voor boeren

Sonnema vertegenwoordigde het ministerie in afwezigheid van de minister. Schouten reageert vanuit het buitenland: “Deze uitzonderlijke droogte treft iedereen, maar vooral onze boeren en telers. Dit is voor hen een zware, onzekere tijd. Werken met de natuur is prachtig, maar helaas stelt diezelfde natuur ons soms behoorlijk op de proef. Er is regelmatig contact met de sector over de droogte en de gevolgen daarvan voor de boeren en akkerbouwers. Waar mogelijk zullen we de knelpunten wegnemen”, aldus Schouten.

Benavia toegestaan in preiteelt

Voor de teelt van prei wordt het gewasbeschermingsmiddel Benevia tijdelijk toegelaten in de strijd tegen onder andere trips.

Geen schadevergoeding

Een vervelende boodschap, maar schadevergoeding voor boeren is niet aan de orde, zegt Sonnema. De droogte is te verzekeren binnen de brede weersverzekering. Aan deze verzekering draagt het ministerie fors bij door een subsidie op de premie. Voor boeren die deelnemen aan de verzekering scheelt dat zo’n 65% van de premie. “Droogte is dus verzekerbaar en valt dus onder het risicomanagement van de boer”, aldus Sonnema.

Verdere maatregelen sluit Sonnema niet uit. “We zijn en blijven in nauw contact met de verschillende organisaties. Ieder knelpunt dat er is proberen we op te lossen”, zegt zij. “Alles wat mogelijk is en wat past bij de Nederlandse situatie en ook past bij de wensen van de sectororganisaties gaan we zoveel mogelijk opvolgen. Alles wat we kunnen doen om de boeren te helpen, gaan we doen”, zegt Sonnema nét nadat Brussel de maatregelen aankondigde.

Geen landelijk beregeningsverbod

Vooralsnog krijgen boeren niet te maken met aanvullende maatregelen in verband met de droogte. Een landelijk beregeningsverbod is niet aan de orde, wel kunnen regionale beregeningsverboden worden uitgebreid.

Bekijk het overzicht waar in Nederland nu een beregingsverbod geldt

Verdeling water via verdringingsreeks

Nu er formeel een watertekort is, omdat meer water wordt gebruikt dan dat het land binnenkomt, is het Managementteam Watertekorten ingesteld om te beslissen over de verdeling van het beschikbare water. Dat gebeurt via een verdringingsreeks:

 • eerst wordt water ingezet voor veiligheid en het voorkomen van onomkeerbare schade aan dijken en natuur;
 • vervolgens aan drinkwater- en energievoorziening;
 • dan aan kleinschalig hoogwaardig gebruik zoals beregening van kapitaalintensieve gewassen als bloembollen en boomteelt;
 • ten slotte aan landbouw, scheepvaart, natuur, recreatie, industrie en visserij.

Boeren zorgen voor de voedselvoorziening, toch zitten ze in de 4e en laagste categorie waar het water bij schaarste naar toe moet gaan, volgens de verdringingsreeks die is opgenomen in de waterwet.

“De categorieën zijn gemaakt vanuit nationaal belang. Dan zijn er zaken die van groter belang zijn dan de landbouw. In de derde groep zitten wel de kapitaalintensieve teelten als bollen, boomteelt en fruitteelt. Als er hiervan een hectare verloren gaat, heb je een veel grotere schade dan wanneer er een hectare bieten of grasland minder rendeert als gevolg van de droogte”, reageert Sonnema desgevraagd.

 Intensief contact met andere lidstaten

Nederland heeft intensief contact met andere lidstaten over droogtemaatregelen. Het beeld is tot nu toe dat de maatregelen die lidstaten willen nemen heel divers zijn.

Bekijk de persconferentie die donderdagmiddag 2 augustus is gehouden:

Laatste reacties

 • waldpyk

  Leuk, maar hoe lang? twee weken? Lost dat iets op?

 • kleine boer

  zal een weersafhankelijke verlenging moeten worden....

 • gjh

  als het dan maar tot 15 oktober is en niet dat achterlijke idee van het lto want dat lost niets op met deze achter stand

 • Frederiqe

  Heb voor mezelf allang een regeling getroffen daar ben ik die sukkels niet voor nodig

 • Ewullink

  Leuk één europa!

 • kleine boer

  als zo door droogt is alles bouwland .....

 • Tinus1

  Het lijstje van wat belangrijk is laat niks aan duidelijkheid over......landbouw is absoluut geen prioriteit. .......dus liever natuur dan voedsel....we leven echt in een zeer verwend land.

 • mr

  Inderdaad Tinus1. Deze mensen zijn totaal van het padje. Zelfs natuur is belangrijker dan drinkwater! Voedsel staat onderaan het lijstje. De winkelschappen zijn na de 2e wereldoorlog ook nooit meer leeg geweest.....

 • koestal

  De minister had een royale bui,om langer te mogen mest uit rijden. Het geld voor droogteschade gaat natuurlijk naar de natuur die verdroogt,dat is een nationale ramp !

 • peternijeboer

  Ongelofelijk advies inwinnen van wie. Van mensen die denken er verstand van te hebben. LTO en de boeren hebben toch aangegeven dat het nodig is. Je wordt er zo moe van.

 • koestal

  Schraalhans is kok op het ministerie van LNV,de minister heeft laatst al voor honderden miljoenen aan fosfaatrechten uitgedeeld.\, toen had ze nog een royale bui.

 • mariapeel

  Wordt gewoon tijd voor honger . We moeten gewoon ff niet meer leveren geen vlees en melk eens kijken hoe snel ze gaan piepen .

 • Schaap1975

  Het langer mest uitrijden op bouwland geeft geen nitraat uitspoeling wordt hierboven omschreven. Nou kijk dan maar eens even waar de nitraatrichtlijn niet gehaald wordt??? Toch echt bouwland en enkel zand graslandperceel. Het blijkt dus dat de akkerbouw goed haar belangen hebben vertegenwoordigd.

 • Schaap1975

  Of zou calon de voorman van LTO ook in de problemen komen op zijn akkerbouwbedrijf?? Hij heeft in ieder geval goed gepraat voor zichzelf!

 • Schaap1975

  Echt wat een verstand zit er in den haag, op bouwland geen uitspoeling en op grasland wel. En zulke mensen beslissen over zulke dingen!!! Sjonge jonge ( het is een schande voor de landbouw dat we deze bestuurders hebben.)

 • kleine boer

  En op bouwland gras zaaien om uitspoeling te voorkomen? en op bestaand gras is er uitspoeling....?? eerst regen voor uitspoeling lijkt mij....

 • sanderheerink90

  En hier in duitsland rijden we de laatste dagen oktober elke put leeg. Bovengronds en waar nodig ligt het (lange) gras er plat onder want de put moet toch leeg. Het lijkt nergens op maar het is een voorbeeld om het verschil aan te tonen. Ps 1 feb ook alweer bovengronds over de vorst...

 • brutus71

  Achja hier in West twente is het gras zo dood als een pier dus is het gewoon bouwland

 • Gat

  Wat een eerste klas kneus is Schouten. En zo iemand moet mij belangen vertegenwoordigen. Weg met haar, totaal niet bekwaam!

 • J.W. de Kloet

  eens en te meer bewijs dat die muts er niks van snapt

 • Boerke Toon

  Waarom is het risico op uitspoeling van nitraat op bouwland minder groot dan op grasland?

 • ropsdairy

  Op grasland spoelt veel minder nitraat uit als op bouwland. Dit is al lang bekend. Nitraat gehaltes op bouwland zijn hoger dan op grasland. Het boerenverstand is vaak ver te zoeken!!!!!

 • melkveehouder .

  Als ik me niet vergis zijn we na de maisteelt verplicht een groenbemester, waaronder gras, in te zaaien. Juist om uitspoeling van mineralen tegen te gaan. Er lijkt ergens iets niet te kloppen.

 • Nieuw.

  Zonder neerslag heb je nergens uitspoeling, het maakt dus niet uit of het bouwland of resten verdroogt grasland zijn. Ook het type bodem zand of klei maakt niets uit. Met een mooie nazomer met neerslag zou je tot midden Oktober mest moeten kunnen rijden.

 • mtseshuis

  Kansloos!

 • koestal

  Zegt ze,maar doet niks,bla bla.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.