Home

Nieuws 2 reacties

Uitbreiding onttrekkingsverboden Brabant en Limburg

Waterschap Limburg breidt het onttrekkingsverbod in Zuid-Limburg uit.

Per 3 augustus 12:00 mag er geen water meer worden onttrokken door bedrijven, boeren, gemeenten en burgers. Met het verbod wordt verdere daling van het waterpeil in de beken voorkomen en daarmee verdere schade aan flora en fauna. Het verbod geldt voor het onttrekken van water uit de beken: Bosbeek (Meinweg), Eyserbeek, Geul, Hemelbeek, Klitserbeek, Mechelderbeek, Putbeek, Rode Beek Vlodrop, Rode Beek Vlodrop-Bergerhof, Selzerbeek, Vlootbeek en Zieversbeek.

Schriftelijk geïnformeerd

Het drenken van vee met weidepompen en het beregenen met grondwater mag nog wel. Ook kunnen kapitaalintensieve teelten, zoals fruit- en groenteteelt en bloemen- en plantenteelt die niet met grondwater kunnen beregenen een ontheffing krijgen voor het gebruik van oppervlaktewater. Het waterschap heeft alle vergunninghouders en/of melders van het onttrekken van oppervlaktewater schriftelijk geïnformeerd over het verbod.

Bekijk het overzicht waar in Nederland nu een beregingsverbod geldt

Kwetsbare Peelvenen beschermen in Brabant

Ook het Oost-Brabantse waterschap Aa en Maas breidt het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater uit. Per 3 augustus mag er geen water meer worden onttrokken aan het Kanaal van Deurne en de Helenavaart. Het onttrekkingsverbod geldt niet voor het drinkwater van vee, het blussen van branden en voor onttrekking via een regelbaar drainagesysteem met aanvoer. Het verbod is ingesteld om de kwetsbare Peelvenen te beschermen. Hoogveen komt nog maar op paar plekken in Nederland voor en de Peel is er daar een van.

Donderdag 2 augustus werd duidelijk dat er vooralsnog geen landelijk onttrekkingsverbod komt voor oppervlaktewater. De situatie wordt per waterschapsgebied bekeken. De droogte van dit moment is extreem. Het neerslagtekort is groter dan in 1976, dat tot nu toe het droogste jaar ooit gemeten was.

Laatste reacties

  • Dirk - Thomas

    Ik heb me steeds afgevraagd, besproeiing van boven af, zet geen zoden aan de dijk. Het meeste verdampt door de zon. Beter is het, de bewatering van de bodem, te bevorderen, via buizen, die men eenvoudig, kan leggen op het land.

  • kleine boer

    dirk misschien enig idee hoeveel werk dat is met buizen sjouwen tussen de gewassen bijvoorbeeld mais?

Of registreer je om te kunnen reageren.