Home

Nieuws

Subsidiebudget voor Innovatie in Zeeland ruim overvraagd

232 Zeeuwse boeren hebben een aanvraag gedaan voor subsidie voor modernere machines en installaties om innovatie en duurzaamheid te bevorderen.

Het beschikbare budget van € 4 miljoen is ruim overvraagd. Dat meldt de provincie Zeeland. Er is voor bijna € 10 miljoen subsidie aangevraagd voor de regeling ‘Fysieke Investeringen voor innovatie en modernisering agrarische ondernemingen’. Het beschikbare budget werd vanwege de grote interesse dit voorjaar in overleg met de ZLTO al verdubbeld naar € 4 miljoen euro (50% Europees en 50% provinciaal geld).

Beoordeling via puntensysteem

Dat blijkt niet voldoende te zijn. De aanvragen worden beoordeeld via een puntensysteem. De aanvragen die de meeste punten halen, zullen als eerste gehonoreerd worden. Als voor die aanvragen het budget niet voldoende blijkt, zal subsidie verleend worden op basis van loting. De aanvragen worden behandeld door zowel de Provincie als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De verwachting is dat dit najaar duidelijk wordt welke agrariërs op subsidie kunnen rekenen. Of er een nieuwe regeling komt, is nog niet bekend.

19 innovatieve en duurzame investeringen

De regeling kent een categorieënlijst met 19 innovatieve en duurzame investeringen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van landbouwers in Zeeland. De meeste aanvragen zijn gedaan in de categorieën ‘systemen voor precisielandbouw’ (met als doel efficiéntie en minder uitstoot), ‘machines voor niet kerende grondbewerking’ (systemen of werktuigen die gericht zijn op ondiepe bodembewerking) en ‘systemen voor structuurbehoud in de bodem’ (rupsen of brede banden voor trekkers).

Modernisering stimuleren

De subsidieregeling Fysieke Investeringen werd dit voorjaar voor het eerst geopend. Het is onderdeel van het derde Europese PlattelandsOntwikkelingsProgramma (POP3). De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de Zeeuwse landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid kunnen versterken. Daarmee wordt bijgedragen aan de concurrentiepositie van de Zeeuwse landbouwsector. De modernisering moet bijdragen aan verbetering van het milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.