Home

Nieuws 23 reacties

Schouten: langer bemesten op bouw- én grasland

Boeren mogen definitief langer mest uitrijden in verband met de droogte.
 • Op bouwland mag op elke grondsoort tot en met 15 september dierlijke mest uitgereden worden.
 • Op grasland op zand- en lössgrond mag dit tot en met 15 september.
 • Op grasland op klei- en veengrond is de uitrijtermijn verlengd tot en met 30 september.

Adviezen deskundigen

Dit heeft landbouwminister Carola Schouten besloten op basis van adviezen van de Technische Commissie Bodem en de Commissie Deskundigen Mestsstoffenwet. Het besluit liet erg lang op zich wachten, nadat de voornemens al begin augustus werden aangekondigd.

Schouten: “Ik begrijp de situatie van de boeren heel goed. De tijd dringt en zij willen duidelijkheid over wat in deze bijzondere situatie wel en niet mag. De afgelopen weken is er hard gewerkt om die duidelijkheid te kunnen bieden en het is goed dat die er nu is.”
Lees verder onder de tweet

Geen korting op premies vergroening

Daarnaast heeft Schouten met EU-landbouwcommissaris Phil Hogan afgesproken dat boeren die door de droogte niet kunnen voldoen aan de vergroeningseisen hiervoor niet gekort worden op hun premies. Boeren kunnen hiervoor een beroep doen op overmacht. De voorwaarden hiervan worden vrijdag bekendgemaakt op RVO.nl.

Door de droogte dreigt er een tekort aan veevoer. Boeren die de komende weken gebruiken om alsnog veevoer te telen zouden daarmee in de knel kunnen komen met EU-vergroeningsregels, dat is met deze afspraak ondervangen.

Boeren kunnen door de droogte mogelijk niet voldoen aan de vergroeningeis om 5% ecologische aandachtsgebieden in te vullen met vanggewassen. In dit geval kunnen boeren bij RVO.nl aangeven dat er sprake is van overmacht. Vergroeningspremies worden dan wel gewoon betaald.

Daarnaast wordt toegestaan dat vanggewassen worden geoogst of begraasd, onder voorwaarde dat er tijdens de verplichte aanhoudperiode van 8 weken een voldoende grondbedekking van het vanggewas over blijft.

Voorwaarden bouwland

De verlenging van de uitrijperiode op bouwland geldt voor alle soorten dierlijke mest. In alle gevallen moet uiterlijk 17 september een groenbemester of winterkoolzaad voor de winning van zaad in 2019 zijn ingezaaid of er moeten in het najaar bloembollen worden geplant.

Op zand- en lössgrond mogen alleen gewassen als groenbemester worden gebruikt die na de teelt van mais als vanggewas zijn toegelaten. Het gaat dan om gras, wintergraan (rogge, tarwe, gerst, triticale), bladkool, bladrammenas of Japanse haver.  

Voorwaarden grasland

De verlenging van de uitrijperiode geldt voor alle soorten dierlijke mest. Mest mag langer op klei- en veengrond worden uitgereden omdat deze bodem meer tijd nodig heeft om geschikt te zijn om mest uit te rijden, zodat het gewas de nutriënten goed kan opnemen uit de bodem.

De minister wijst boeren erop dat er vanwege de droogte nog veel stikstof in de bodem kan zitten. Dit betekent dat na een drijfmestgift en na voldoende regen veel nitraat kan worden opgenomen door het gras. Dit geeft een risico op nitrietvergiftiging bij koeien. Ze adviseert daarom op gras dat wordt beweid niet meer dan 15 kuub per hectare te bemesten.

Vernieuwen grasland

Het scheuren van grasland wordt tot en met 30 september toegestaan op klei- en veengrond, mits het perceel uiterlijk 1 oktober opnieuw met gras is ingezaaid.

Op zand- en lössgrond mag grasland tot en met 20 september worden gescheurd, waarbij uiterlijk 21 september nieuw grasland moet worden ingezaaid. 

Voor derogatiebedrijven op zand en löss geldt ook in deze situatie de korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kilogram stikstof per hectare gescheurd grasland.

Het vernietigen van de graszode moet in alle situaties uiterlijk 7 dagen vooraf worden gemeld bij RVO.nl.

Overbruggingskrediet en uitstel betalen belasting

Boeren en tuinders die in de problemen komen door de droogte konden via RVO.nl al een verklaring aanvragen die het verkrijgen van overbruggingskrediet bij banken moet vergemakkelijken.

Daarnaast kunnen ze uitstel vragen voor het betalen van belasting. Ze moeten daarvoor bij de Belastingdienst aannemelijk maken dat de droogte ze in financiële problemen heeft gebracht. Boeren en tuinders kunnen uitstel aanvragen voor het betalen van:

 • inkomstenbelasting
 • omzetbelasting
 • loonheffingen
 • vennootschapsbelasting

De regeling kan uitstel bieden voor een langere periode, mits de ondernemer kan aantonen dat de liquiditeitsproblemen een direct gevolg zijn van de droogte.

Forse inkomensdaling

Wageningen Economic Research (WER) heeft in opdracht van het ministerie een analyse gemaakt over de gevolgen van de droogte voor de landbouw. Uit deze zogenoemde quickscan blijkt dat de droogte op melkveebedrijven een gemiddelde inkomensdaling van €16.000 veroorzaakt.

Voor melkgeitenbedrijven is dit € 22.000 en voor akkerbouwers met zetmeelaardappelen € 31.000. Schapenhouders verliezen gemiddeld een saldo van € 35 per ooi, aldus WER. Bij overige akkerbouwbedrijven en in de fruitteelt wordt een gemiddelde inkomensstijging van respectievelijk € 12.000 en € 21.000 verwacht. Dit komt doordat de lagere opbrengsten naar verwachting gecompenseerd kunnen worden door hogere prijzen.

Enorme verschillen per bedrijf, regio en grondsoort

Minister Schouten noemt de concrete cijfers van het Wageningse onderzoek niet in het Kamerbrief, omdat de verschillen per bedrijf, per regio en per grondsoort enorm zijn. Deze verschillen zijn altijd al groot, maar zullen dit droge jaar  volgens WER nog groter zijn.  

“Allereerst wil ik benadrukken dat de uitkomst een zeer ruwe schatting is met nog erg veel onzekerheden. Aan deze analyse kunnen dan ook geen harde conclusies worden verbonden. De daadwerkelijke effecten zullen pas dit najaar duidelijker worden. Zo hebben ook de weersomstandigheden in augustus en september nog effect op het herstel bij een aantal gewassen, herstel van de grasgroei en het kunnen winnen van ruwvoer uit herinzaai van bouwland met voedergewassen”, aldus Schouten over dit onderzoek.

Laatste reacties

 • kleine boer

  Duurt ff maar dan heb je ook wat zelfs Schouten luistert niet meer naar LTO geeft gewoon wat een ander vraagt 👍👍

 • johan tekelenburg

  Lekker op tijd😏

 • P. Sturris

  Die Tineke is zo gek nog niet.😉

 • .....

  @P.Sturris Tineke Schouten?

 • gjh

  Zo wat een super snelle reactie van Schouten. Het is tenslotte al bijna september

 • wruiten

  goed werk.

 • Attie

  Precies kleine boer, Schouten heeft zeker een duimpje verdient!

 • JKAG.

  Wie heeft die duim dan echt verdiend?, die commissie zou misschien er ook een moeten hebben want hun onderzoek was blijkbaar allang klaar.
  Maakt verder niet uit ook , ik ben er blij mee.

 • koestal

  Er was nog een heel onderzoek nodig om het resultaat te onderzoeken ,maar de keutel is er uit

 • deB.

  Volgens de pc geleerden is rijden in augustus al not done, nu mag het tm september uhh????

 • veldzicht

  Het heeft even geduurd,maar dan heb je ook wat.Prima minister Carola Schouten,toppie!!

 • Bolder01

  Wat een gelul,wat zijn we blij, hou toch op met dat geneuzel over het miljieu wie het verstand gebruikt gaat niet injecteren met deze warmte en zon zoals vorige week het was beter geweest nu injecteren en de rest vanvoorjaar ook 14 dagen mischien wel 3 weken eerder beginnen, kom op carola neem eerder een beslissing en niet wachten tot op het laats, of zit jij er ook voor eigen belang en niet voor de boeren

 • gjh

  grappig het LTO heeft dus totaal geen inbreng !!

 • bluemink

  Dat advies van de Technische Commisie en van de Deskundige meststoffen Commisie stelt toch niks voor Elke boer met gezond verstand weet dat, zoals Bolder 01 zegt je kunt beter in het voorjaar 2 weken eerder bemesten .
  Door de late toezegging is er toch al veel mest uitgereden .Wat een kennis zit daar bij die commisies .

 • cholfitty

  Als het boeren verstand maar weer zou kunnen zegenvieren!
  Dan hadden ze dit 3 weeken eerder moeten besluiten!!!

 • kleine boer

  bluemink dus jij weet al dat het dan niet te nat is bevroren of pak sneeuw licht das best knap zijn er niet veel die dat nu al weten voor volgend jaar....

 • koestal

  30 jaar geleden mocht je elke dag mesten

 • koestal

  O wat zijn we heden blij met het bericht van de slak die Schouten heet.Halleluja.

 • Peet1212

  @gjh, je hebt slecht gevolgd wat LTO heeft gelobbyd om verruimingen voor elkaar te krijgen en de pijn te verzachten. Bij LTO wordt dit vaak achter de schermen gedaan maar het was wel duidelijk dat er veel vergaderd is met RVO en de Minister.

  Prima werk LTO

 • kleine boer

  Peet 1212 volgens mij werden ze wakker toen nmv er weken eerder om vroeg en lto vroeg ook nog maar een magere 14 ..... dus zo gelobbyd hebben ze niet....anders was het wel 14 dg geworden lijkt me....

 • koestal

  Het moest eerst door 10 commisies goedgekeurd worden,daarom duurde het zo lang en ook bijna iedereen was op vakantie inclusief de minister.

 • koestal

  Het is vandaag een nationale feestdag voor melkveehouders,die allemaal ontzettend blij zijn met de verlenging,gebak is bijna niet aan te slepen.

 • koestal

  De media brachten het bericht van de verlenging met grote verve,alsof de melkveehouders een grote prijs kregen.

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.