Home

Nieuws 23 reacties

Roep om crisismaatregelen droogte neemt toe

Hoewel de droogte al wekenlang aanhoudt, is de situatie voor de Tweede kamer op dit moment geen topprioriteit. Toch neemt de Kamer de oproep van LTO serieus om met een pakket crisismaatregelen te komen. De druk op de minister neemt toe om met maatregelen te komen. Aan de andere kant wordt de bal ook bij de landbouw en de landbouworganisaties gelegd: de sector moet voorbereid zijn op extreme situaties.

Ondertussen is de verwachting dat de Landelijke Commissie Waterverdeling, die woensdag 1 augustus bijeenkomt, aanvullende maatregelen zal aankondigen om een dreigend landelijk watertekort af te wenden. De situatie wordt nijpender door het uitblijven van neerslag en de afnemende aanvoer via Rijn en Maas. Landbouwminister Carola Schouten heeft vorige week aangegeven onder andere in Brussel te overleggen over versoepeling van de regels in verband met de droogte.

Partijen willen dat minister snel reageert

Jaco Geurts - Foto: ANP
Jaco Geurts - Foto: ANP

CDA en VVD dringen aan op een snelle reactie van de minister. Zeker nu ook in andere landen nationale maatregelen worden getroffen, kan Nederland niet achterblijven, vindt CDA‘er Jaco Geurts. Geurts zegt groot respect te hebben voor agrarisch ondernemers die onder zware omstandigheden extra hard moeten werken ‘en soms met wanhoop moeten toezien hoe hun gewassen verpieteren’. De positie van kleine ondernemers in de markt rechtvaardigt ingrijpen door de minister, vindt Geurts.

Carola Schouten - Foto: ANP
Carola Schouten - Foto: ANP

CDA vindt dat de minister snel moeten reageren op de voorstellen vanuit LTO en serieus moet bekijken welke maatregelen op korte termijn passend zijn. “Ik zie ook bewegingen in andere EU landen. Het kan niet zo zijn dat het gelijke speelveld verder onder druk komt te staan.”

Helma Lodders - Foto: ANP
Helma Lodders - Foto: ANP

VVD dringt aan op snelheid bij de minister, omdat boeren nu moeten weten waar ze aan toe zijn. De partij heeft inmiddels een tweede set vragen over de aanhoudende droogte gesteld aan minister Carola Schouten. Kamerlid Helma Lodders vraagt om binnen twee weken duidelijkheid over een ontheffing op de verplichting om groenbemesters in te zaaien na de oogst. Volgens Lodders is het op dit moment volstrekt onlogisch om groenbemesters in te zaaien. Het zaad komt door de weersomstandigheden niet tot wasdom. Lodders vraagt de minister voorbeelden te geven van het tegendeel (dat gewassen onder deze extreme omstandigheden wél tot wasdom komen.

Tjeerd de Groot - Foto: ANP
Tjeerd de Groot - Foto: ANP

Eerder al had VVD gevraagd om in overleg met de Europese Commissie uitzonderingsregels te maken voor het uitrijden van mest en het scheuren van grasland en voor regels omtrent vergroening.

Coalitiegenoot Tjeerd de Groot (D66) kiest voor maatregelen op de langere termijn. Hij wil dat er beleid komt waarbij boeren gestimuleerd worden hun grond zo te bewerken, dat het meer vocht vasthoudt. “Kortetermijnmaatregelen helpen niet”, aldus Tjeerd de Groot (D66) in gesprek met BNR-radio.

SP: Eenmalige maatregel gerechtvaardigd

Oppositiepartij SP vindt eenmalige maatregelen gerechtvaardigd, gezien de uitzonderlijke situatie. Woordvoerder Frank Futselaar zegt dat er een discussie nodig is ‘over wat het betekent als door klimaatverandering uitzonderlijk weer een permanent fenomeen wordt’.

GroenLinks-woordvoerder Laura Bromet zegt de oproep van LTO Nederland serieus te nemen, zonder dat ze inhoudelijk ingaat op de voorgestelde maatregelen. “Wij zullen de voorstellen bestuderen”, zegt ze.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt dat LTO Nederland de hand in eigen boezem moet steken: “Wie effectief klimaatbeleid tegenhoudt, veroorzaakt zelf grote problemen”, aldus Ouwehand. “Het is tijd dat akkerbouwers en tuinders gaan eisen dat LTO haar verzet tegen de verkleining van de veestapel staakt.”

Nog geen vraag om geld

LTO vraagt nog niet om financiële ondersteuning. “Vragen om cash geld van de overheid kun je pas doen als je weet hoe groot de schade is”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon bij BNR-radio. Hij sluit niet op voorhand uit dat er nog een financieel beroep op de overheid gedaan zal worden. Nu vindt hij onder andere dat er maximaal ingezet moet worden op de teelt van voedergewassen om de veehouderij te voorzien van een wintervoorraad.

Minder belasting op verzekering

LTO Nederland heeft aangedrongen op een pakket van crisismaatregelen waaronder een verlaging van de assurantiebelasting (21% op de brede weerverzekering).

CDA vindt dat de assurantiebelasting op de brede weerverzekering omlaag moet en ook het eigen risico. D66 benadrukt dat dit kabinet twee keer € 10 miljoen heeft uitgetrokken voor de brede weerverzekering. Volgens De Groot is een brede deelname van boeren en tuinders van wezenlijk belang. Daardoor zullen de premies omlaag gaan, denkt hij.

Laatste reacties

 • Trot

  Kun beter natuurmonumeten steunen enstaatsbos beheer met hun scheppings ideeen

 • .....

  Die Tjeerd de Groot is echt volledig van het padje. Moest eigenlijk geen voedsel meer verkocht mogen worden aan dat soort wauwelaars

 • deB.


  Vocht vasthouden??? Bemesting moet omhoog en rap wat... wij zijn nu verplicht onze gronden aan het verschralen, en nu komt deze bolleboos, met meer vocht vasthouden. Lachwekkende mensen zijn het

 • Frederiqe

  Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • deB.

  Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>.

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • pinkeltje

  Zou het echt meer regenen als we minder koeien houden? Minder mensen zou misschien beter helpen...

 • husky007

  subsidie geven aan de eerst 5 miljoen mensen die voorgoed willen vertrekken uit Nederland, dat zet pas zode aan de dijk.

 • Bennie Stevelink

  Esther Ouwehand komt vertellen dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door vee. Fractieleidster Marianne Kerothieme zit ondertussen weer in het vliegtuig.

 • Gat

  40 jaar geleden zat er meer vee, alleen minder mensen.

 • Firma Vellenga

  Ik zat door vakantie even tussen "de gewone mensen"....Kon maar niet bevatten wat ik hoorde. 3x per dag douchen, overal de airco aan, zwembaden vullen met water, tuinen besproeien, niets lopend of op de fiets overal de auto voor gebruiken liefst het vliegtuig pakken. Ik zag file op file Gewoon verwende mensen die afgeven op de boeren en waarvoor wij vee mogen inleveren. Werd weer eens met de neus op de feiten gedrukt hoe krom Nederland is.

 • Alex63

  weer erg veel veehouderij in de roep om crisismaatregelen incl. het lto pakket doen andere sectoren er ook nog toe??

 • veldzicht

  Dacht altijd dat Esther Ouwehand niet zo,n eng mens was als Thieme,maar daar begin ik nu ook al aan te twijfelen.Een droge zomer en wie krijgt de schuld van de problemen? 3x raden.....de veehouderij natuurlijk.

 • 344412

  Al jaren negatief fosfaatoverschot door belachelijke mestbeleid en dan roepen om beter bodembeleid door boeren. Meer organische mest en minder kunstmest, dat helpt, ook voor klimaat.

 • info36

  Eng om te zien hoe ze in Den Haag de weg kwijt zijn. Keer op keer als het over landbouw gaat. Alle reacties verwoorden precies hoe het is.

 • koestal

  De minister is op vakantie in Argentinie,ze snapt niet dat de boeren in Nederland in een crisissituatie zitten. Ver van m,n bed show voor de minister !

 • koestal

  Financieel beroep op de overheid ,vergeet het maar,deze minister houdt stevig de knip op de portomonnaie,zie de Fipronilaffaire,Boeren hebben al genoeg ellende achter de rug,tweelingenaffaire en fosfaatreductie en nu weer droogte,maar geen daadwerkelijke oplossingen of hulp. Alle partijen zeggen maar wat ,maar geen directe hulp.

 • Peerke1

  Of met het vliegtuig naar Spanje en of Portugal op vakantie waar het bijna 50 graden is. Daar de hele dag bij de airco en maar klagen over de boeren, die zogenaamd schuldig zijn aan de klimaatverandering.

 • theorikyreintjes1

  We hebben in 1976 onze les gehad wat verdroging te weeg brengt.
  In 1974 is in de Lage Raam gegraven om het overtollige water snel af tevoeren. De stuwen werden laag gezet in zomer en winter.
  In 1975 ging het al mis door verdroging maar in 1976 was het een ramp. Het was beregenen en nog is beregenen. Maar gras in de weiden was niet mogelijk! Veel mensen hadden nog niet door dat de lage stand van het oppervlaktewater, de grote oorzaak was van de ernstige verdroging. Na een boel problemen heb ik persoonlijk de zaak op gepakt om een betere beheersing van het oppervlakte water, voor elkaar te krijgen. Ik heb in 1990 gereageerd op Werken met Water in Noord Brabant. Daar kreeg ik vanuit de provincie meteen de vraag of ik het plan in wilden spreken bij de commisie.
  Dat is ook gebeurd met veel ondersteuning . Het plan is unaniem aangenomen, en moest uit gewerkt worden. Dat is ook gebeurd door de jaren daar op volgend. Kort gezegd, In de herfst geleidelijk de waterdtand laten zakken en in de lente geleidelijk hoger opstuwen. Wel zeer goed onderhoud plegen zodat het water bij hevige regenval snel afgevoerd kan worden! Maar helaas kwamen de natuur en milieuorganisaties er voorzorgen dat er niet meer zoals het hoort geveegd mag worden! De Raam was bijna dicht gegroeit en toen de hoos buien kwamen ging het totaal mis! Alles stond blank, een enorme schade. Ik werd toen enorm boos, het was oorlog!

 • Alco

  Mooi verhaal reintjes!!
  En toen kwam het verhaal van zure regen waardoor bomen dood gingen.
  Maar letterlijk verdroogden.

 • veldzicht

  De milieu organisaties maken meer kapot dan dat je lief is.Vaak lui die er de ballen verstand van hebben.

 • Frederiqe

  ..........................EN REDACTIE DOE NIET ZO SCHIJNHEILIG Een deel van deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. We doen niet schijnheilig, maar er gelden regels voor het reageren. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • koestal

  crisismaatregelen,maar geen beperking op beregenen,zoals nu al op sommige plekken van kracht is

 • melkveehouder .

  @theorikyreintjes. Helemaal eens en goed herkenbaar dit verhaal. Voor de vismigratie en de hoosbuien moesten de beken weer hun natuurlijke loop krijgen met ecologisch beheer en stuwen werden verwijderd. Dit beleid werd aangespoord door de natuurorganisaties en overgenomen door de milieufanaten binnen de waterschappen. De gebiedskennis van boeren werd aan de kant geschoven en waterbeheer vond plaats vanachter de tekentafel. En vooral veel met groene kleur.. De gevolgen kennen we inmiddels: de beken zijn in de zomer leeg maar vol met dode vis, en bij hoosbuien in het groeiseizoen staat alles blank. Waar is Thieme en haar achterban nu? Waarom schreeuwen ze geen moord en brand over zoveel dierenleed van die arme visjes?

  En de politiek en LTO maar roepen dat de brede weersverzekering gepromoot moet worden. Maar bij LTO snappen ze er niks van of ze laten zich als spreekpop van de overheid gebruiken. Verzekerbaarheid betekent niks anders dan het afwentelen van de aansprakelijkheid. Wat een zooi toch!

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.