Home

Nieuws 1 reactie

NVWA publiceert namen en welzijnsscores slachthuizen

Inspectiedienst NVWA heeft de resultaten van dierenwelzijnscontroles in slachthuizen per slachthuis bekendgemaakt.

Uit het document blijkt dat vrijwel alle slachthuizen voor roodvlees (rund, varken, schaap, geit en paard) voldoen aan de eisen voor dierenwelzijn en hygiëne voor de slacht.

Van de 20 grootste slachterijen voor roodvlees zijn er 9 waar op een of meer van de onderzochte fases geen 100% naleving was. 5 slachthuizen – Amsterdam Meat Company Ameco, Abattoir Amsterdam, ESA, International Meat Processing Services en Slachthuis Kerkrade – scoorden op 2 van de 5 punten een naleving onder de 100%.

Namen slachters voor het eerst bekendgemaakt

Het is voor het eerst dat de NVWA de namen van de slachthuizen bekendmaakt. “Mede dankzij de inspecties is in het algemeen de naleving bij slachthuizen sinds 2014 sterk verbeterd”, zegt NVWA-directeur Keuren Jan Meijer.

“Tussen bedrijven onderling kunnen echter behoorlijke verschillen bestaan. Het is dan ook goed om aan te geven hoe de individuele bedrijven het doen op de verschillende aspecten van dierenwelzijn en hygiëne”, aldus Meijer.

Verbetering hygiëne mogelijk

De scores op het gebied van hygiëne moeten volgens de NVWA beter kunnen. “Slachthuizen hebben eerder laten zien dat het beter kan”, zegt Meijer. De nalevingsscore van de belangrijkste indicator voor hygiënisch slachten, zichtbare verontreinigingen op de karkassen, daalde naar 88%. In 2016 was dit nog 94%.

Vooral bij het ontsmetten van gereedschappen en messen gaat het vaak mis. Bij bijna de helft van de bedrijven – 9 van de 20 – ligt de naleving onder de norm van 94%. Bij Compaxo Vlees Zevenaar ligt de naleving met 82% het laagst.

Veewagens schoner

De hygiëne van veewagens is wel verbeterd. De naleving van de regels voor veewagens steeg in de tweede helft van 2017 naar 98%.

De Tweede Kamer debatteert volgende week over de situatie in de slachthuizen.

COV blij met ‘naming en shaming’

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) reageert positief op de openbaarmaking van keuringsgegevens. COV zegt voorstander te zijn van meer transparantie om het consumentenvertrouwen een impuls te geven. “Zo is het positief, dat duidelijk is hoe goed ondernemingen in de regel presteren en waar individuele bedrijven wellicht nog puntjes op de i moeten zetten”, vindt COV.

Eerste EU-land met openbare gegevens

Voorzitter van COV Jos Goebbels wijst erop dat de geconstateerde tekortkomingen onder permanent toezicht van de NVWA ter plekke direct worden gecorrigeerd.

“Ik ben niet alleen trots op de resultaten, maar met name ook op het feit dat onze slachterijen als eerste binnen de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie deze monitoringsgegevens openbaar hebben en bovendien als eerste en dus enige land binnen Europa”, aldus Goebbels.

Geen misstanden

Hij zegt ook trots te zijn op de resultaten op het gebied van dierenwelzijn, zeker gezien de recente discussie over misstanden bij slachterijen. De naleefmonitor van de NVWA geeft volgens Goebbels aan dat er geen sprake is van misstanden en dat dierenwelzijn goed in de bedrijfsprocessen is geborgd.

Eén reactie

  • koestal

    Kunt het slachtvee ook over de grens laten slachten,als ze hier te streng worden.Boeren zijn uiteindelijk de dupe.

Of registreer je om te kunnen reageren.