Home

Nieuws

Klimaatbeleid kan averechts werken in landbouw

Een wereldwijde CO2-heffing, op alle sectoren toegepast, onder andere de landbouw, heeft mogelijk een groter negatief effect op voedselzekerheid en honger, dan de klimaatverandering zelf.

Zulke generieke klimaatmaatregelen kunnen een averechts effect hebben op voedselzekerheid, de verspreiding van honger en ondervoeding in de wereld. Dat blijkt uit een analyse die is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change.

Juiste pad kiezen

De onderzoekers van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) waarschuwen regeringen en beleidsmakers om klimaatmaatregelen niet alleen te zoeken in de richting van heffingen op uitstoot. “Nu landen allemaal zoeken naar wegen om de emissie te beperken, in de context van het klimaatakkoord van Parijs, dient dit onderzoek als een waarschuwing dat het juiste pad richting duurzaamheid word gekozen”, aldus onderzoeker Hugo Valin van IIASA.

Er zijn slimme beleidsmaatregelen nodig om dergelijke effecten te voorkomen, aldus de onderzoekers.

Geen argument tegen klimaatmaatregelen

De wetenschappers waarschuwen dat hun onderzoeksresultaten niet moeten worden uitgelegd als een argument tegen maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De analyse toont aan dat er slimme maatregelen genomen moeten worden, met maatwerk voor de landbouw.

De onderzoekers noemen als voorbeeld de ontwikkeling van productieve en veerkrachtige landbouwsystemen ook voor ontwikkelingslanden. Nu is het nog zo dat de rundveehouderij in ontwikkelingslanden driekwart van de uitstoot van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in de rundveehouderij voor haar rekening neemt, terwijl het niet meer dan de helft van het vlees of de melk produceert.

CO2-heffingen gebruiken voor voedselprogramma‘s

Met gebruikmaking van efficiënte technieken uit ontwikkelde landen kan de broeikasgasemissie in ontwikkelingslanden worden teruggebracht, zeggen de onderzoekers. Tegelijkertijd zal dat de productie verhogen, hetgeen ook een positief effect heeft op de economische groei en de armoedebestrijding.

De onderzoekers suggereren ook om geld van CO2-heffingen te gebruiken om de bevolking in kwetsbare en zwaar getroffen gebieden te helpen met voedselprogramma‘s.

Of registreer je om te kunnen reageren.