Home

Nieuws 2 reacties

Grondbezit BBL verder afgenomen

In 2017 daalde het grondbezit van het Bureau Beheer Landbouwgronden.

Aan het eind van 2017 stond nog 7.199 hectare op de balans van BBL. Een jaar eerder was dat nog 9.670 hectare. Dat blijkt uit het jaarverslag van BBL dat minister van LNV Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Overdracht BBL-gronden

Per 2014 is de overdracht gestart van de voormalige BBL-gronden naar de provincies. Met ingang van 1 maart zijn de provincies de grondtaken en werkzaamheden van BBL in eigen beheer gaan uitvoeren. Dat was een gevolg van de decentralisatie natuurbeleid en opheffing van de Dienst Landelijk Gebied. In de zogenoemde Bestuursovereenkomst grond is afgesproken dat in totaal 8.000 hectare overgaat van Rijk naar provincies.

Grootste overdrachten naar provincies Overijssel en Zuid-Holland

Eind 2017 had de BBL nog 5.686 hectare van de provinciale gronden in bezit. Een jaar eerder was dat nog 7.077 hectare. De bedoeling is dat deze overdracht in 2020 is afgerond. De grootste overdrachten moeten nog plaatsvinden naar de provincie Overijssel (1.153 hectare) en Zuid-Holland (866 hectare).

Bufferzones

Eind 2016 was nog 702 hectare aan rijksopdrachten van het Ministerie van LNV in bezit van BBL, vorig jaar was dat nog 527 hectare. Het gaat hierbij voor een groot deel om bufferzones (337 hectare). De opdracht aan BBL is om in de periode tot en met eind 2018 het rijksbezit over te dragen aan veelal marktpartijen en opdrachtgevers.

De BBL is opgenomen in RVO.nl en streeft ernaar om haar werkzaamheden in 2018 af te ronden en over te dragen.

Laatste reacties

  • wwesselink1

    Uitverkoop ten behoeve van de toch al uitpuilende provinciekassen.
    Zinloze actie.
    Straks weer roepen dat er geen gronden meer zijn om provinciale doelstellingen te realiseren. Als je wat wilt is ruilgrond essentieel.

  • koestal

    gaat uiteindelijk toch naar natuur

Of registreer je om te kunnen reageren.