Home

Nieuws

DLV zoekt veehouders en akkerbouwers voor mineralenproject

Adviesbureau DLV Advies begint in de 3 noordelijke provincies met een project waarin akkerbouwers en veehouders aan de slag gaan met een mineralenconcentraat uit dierlijke mest.

Het is een project dat voor akkerbouwers en veehouders aantrekkelijk moet zijn. De veehouder laat zijn mest verwerken in een mestkraker en ammoniakstripper. Het concentraat dat hieruit wordt gewonnen, kan door akkerbouwers worden gebruikt als meststof.

3 pioniers

3 partners, door DLV pioniers genoemd, verwerken de mest. Rondom elke pionier wordt een groep van 25 tot 60 boeren gezocht die hun mest willen laten verwerken of concentraten willen gaan gebruiken.

Gedurende het project wordt onderzocht welke zuren in welke concentratie gebruikt kunnen worden. Het project loopt tot 2021.

Of registreer je om te kunnen reageren.