Home

Nieuws 4 reacties

Brussel komt met extra droogtemaatregelen

De Europese Commissie heeft nieuwe maatregelen gepresenteerd om boeren die getroffen zijn door droogte tegemoet te komen.

De maatregelen zijn een aanvulling op de maatregelen die Eurocommissaris Phil Hogan van landbouw begin deze maand aankondigde.

Voedergewassen

Brussel staat toe dat voedergewassen die in de herfst gezaaid worden, meetellen als vanggewas voor de vergroeningseisen. Dat was eerder niet zo. De gewassen mogen gemaaid worden of vee mag erop geweid worden. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, hadden hierom gevraagd.

Mengteelt als vanggewas

Daarnaast vervalt de plicht om mengteelt te zaaien als vanggewas als dit vanggewas gebruikt gaat worden voor veevoer. De Europese Commissie wil bovendien de minimale periode van 8 weken dat een vanggewas op een perceel moet staan inkorten, zodat akkerbouwers wintergewassen op tijd kunnen zaaien.

Hogan zegt in nauw contact te staan met de landbouwministers van de getroffen lidstaten over de droogtemaatregelen. - Foto: ANP
Hogan zegt in nauw contact te staan met de landbouwministers van de getroffen lidstaten over de droogtemaatregelen. - Foto: ANP

Voorschotten op GLB-toeslagen eerder uitbetalen

Brussel staat lidstaten ook toe om voorschotten op de GLB-toeslagen eerder uit te betalen. Het Nederlandse ministerie heeft al aangegeven hier geen gebruik van te willen maken, maar in december te beginnen met de volledige uitbetaling.

Lidstaten mogen zelf boeren ondersteunen

Hogan zegt in nauw contact te staan met de landbouwministers van de getroffen lidstaten over de droogtemaatregelen. De landen moeten uiterlijk 31 augustus bij de Commissie informatie geven over de gevolgen van de droogte voor de landbouw.

Naast de Europese maatregelen mogen lidstaten zelf besluiten boeren te ondersteunen. Lidstaten mogen tot 80% van de droogteschade vergoeden binnen de huidige regels voor staatssteun. In gebieden met natuurlijke beperkingen – zoals in de bergen – mag tot 90% van de schade vergoed worden. Nederland maakt hiervan geen gebruik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland. De regering wil boeren niet compenseren omdat de schade verzekerbaar is via de brede weersverzekering.

Laatste reacties

 • koestal

  Carola geeft verlenging van mest uitrijden,ze moest eerst met 10 commissies onderhandelen,waarin geen boeren zaten,dus allemaal bureaucratie. Dus dat schiet lekker op. Niet geschikt voor brandweervrouw.

 • koestal

  Wat een smoes van die verzekering,die hebben ze in andere landen ook.Maar in Nederland zit er een forse assurantiebelasting op. Bovendien betalen ze pas uit als je meer dan 30% schade hebt en de eerste 30% voor eigen rekening neemt..Carola kan naar de pomp lopen. Carola neemt de boeren niet serieus,laat haar met haar ambtenaren aanpappen.

 • schmeitz

  Waardeloze minister hier in Nederland

 • robbertbogers

  Hoe lang gaan wij dit nog accepteren van de Nederlandse overheid? Wordt het niet eens tijd dat wij massaal in opstand gaan komen? In Frankrijk weten ze wel hoe dat moet en van onze belangenorganisaties hoeven wij geen verdere acties meer te verwachten. Met name onze marktmacht moet beter en daar moeten de regels voor gewijzigd worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.