Home

Nieuws

Boeren houden zich goed aan beregegingsverbod

De onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater in het stroomgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta worden goed opgevolgd.

Op het verbod van het beweiden van vee op dijken zijn 15 overtredingen begaan. Dat meldt het waterschap na de controles. De eigenaren en pachters zijn gevraagd alsnog hun veen van de dijken te halen.

‘Knap dat boeren gedisciplineerd meewerken’

Plaatsvervangend Dijkgraaf Hans Pereboom prijst de wijze waarop boeren omgaan met het beregeningsverbod. “Natuurlijk hebben we er alle begrip voor dat boeren balen als ze geen water uit sloten en kanalen meer mogen gebruiken voor het beregenen van hun land. Het is klasse dat ze zich bijna allemaal aan de spelregels houden. Te veel of te weinig water heeft rechtstreeks invloed op de bedrijfsvoering en de opbrengsten. Des te knapper dat de boeren gedisciplineerd meewerken.”

Bescherming van graszode

De controles op het onttrekkingsverbod vinden dagelijks plaats vanaf de weg en vanuit het vliegtuig. “Met de onttrekkingsverboden willen we verdere daling van de waterpeilen voorkomen en zo lang mogelijk voldoende voorraad houden voor de warme en droge periode die nog voortduurt. De verboden gelden voor onbepaalde tijd en zijn niet van toepassing op drinkwater voor vee of het blussen van branden”, zegt Pereboom. Het beweidingsverbod op dijken heeft te maken met de beschadiging aan de graszode op de dijken door het begrazen van vee, nu de zode zo droog is. De graszode dient ook als beschermlaag voor de dijk in tijden van hoogwater.

Of registreer je om te kunnen reageren.