Home

Nieuws

Bladel wil meer ruimte voor agrarisch bedrijf

De gemeente Bladel wil ontwikkeling van veehouderij- en mestverwerkingsbedrijven weer mogelijk maken.

Het college van B&W in de Brabantse gemeente stelt voor om uitbreiding onder voorwaarden mogelijk te maken. ‘Doordat veehouderijbedrijven niet mogen uitbreiden wat aantallen dieren betreft, worden ook positieve veranderingen in de veehouderij tegengehouden’ stelt het college vast.

Nieuwe stallen minder schadelijk

In de overweging staat ook dat nieuwe stallen minder schadelijke en hinderlijke stoffen uitstoten en beter zijn voor het dierenwelzijn. Daarbij stelt het college ook dat het verbod op uitbreiding juridisch lastig houdbaar is omdat de gemeente in haar bestemmingsplan de dieraantallen niet mag regelen.

Volgens wethouder Fons d’Haens realiseert het college zich dat veehouders wel moeten kunnen investeren om te kunnen voldoen aan nieuwe regels zoals strengere eisen voor de veehouderij in 2020 en de sanering van asbestdaken voor 2024.

Uitstoot schadelijke stoffen moet dalen

Wat het college betreft mogen er meer of andere dieren komen, mits de situatie op het gebied van gezondheid en milieu verbetert. Dat betekent concreet dat de uitstoot van endotoxine, fijnstof, geur en ammoniak moet dalen.

Mestverwerking onder voorwaarden mogelijk

Het college wil ook mestverwerking onder voorwaarden mogelijk maken. Een van de voorwaarden voor uitbreiding van mestverwerkingscapaciteit is dat over de gehele gemeente gezien de uitstoot van vrijkomende stoffen moet dalen.

De commissie grondgebied van de gemeente Bladel behandelt het onderwerp op 30 augustus en de gemeenteraad op 20 september.

Of registreer je om te kunnen reageren.