Home

Nieuws

Vanaf 2020 compensatie ontslagvergoeding

Werkgevers kunnen vanaf 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding bij het UVW.

Werknemers die worden ontslagen hebben recht op een transitievergoeding na een arbeidsovereenkomst van minimaal 2 jaar. De transitievergoeding is een vorm van ontslagvergoeding, in de volksmond ook wel ‘oprotpremie’ of gouden handdruk genoemd. De Tweede Kamer stemde vorige week in met de plannen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om werkgevers compensatie aan te bieden.

Minder kosten voor boeren

Als werkgeversorganisatie zegt LTO blij te zijn met deze ontwikkeling. De boerenbelangenbehartiger zegt dat boeren met werknemers hierdoor minder kosten hoeven te maken. LTO is kritisch op de transitievergoeding, omdat deze, naar mening van LTO, zwaar en onredelijk is, bovenop het verplicht doorbetalen van loon en re-integratieverplichtingen in het werkgeverschap.

Gecompenseerd door overheid

De transitievergoeding kan vanaf 1 april 2020 volledig worden gecompenseerd door de overheid. Werkgevers moeten deze binnen 6 maanden aanvragen bij het UWV. De verplichting om een transitievergoeding uit te keren aan werknemers bestaat sinds 1 juli 2015, via de toen nieuwe Wet werk en zekerheid. Een werknemer heeft alleen recht op deze vergoeding bij ontslag via UVW en kantonrechter, of bij een aflopend jaarcontract na minimaal 2 jaar dienstverband. Werknemers die zelf ontslag nemen, hebben, behalve in uitzonderingsgevallen, geen recht op deze vergoeding.

Om de compensatie te kunnen financieren, gaat de AWF-premie voor werkgevers, de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds, wel omhoog.

In het voorstel van SZW staat ook dat werkgevers in de cao afspraken kunnen maken om een afwijkende transitievergoeding aan te bieden. Dit kan alleen in geval van bedrijfseconomische redenen, zoals het beëindigen van het bedrijf. Een werkgever kan dan bijvoorbeeld de omscholing betalen in plaats van een gouden handdruk.

Of registreer je om te kunnen reageren.