Home

Nieuws 17 reacties

Stikstofproductie veestapel boven plafond

De fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel in 2017 komt uit op 169 miljoen kilo en ligt definitief onder het plafond op basis van 2002.

De stikstofuitscheiding is in 2017 gestegen naar 512 miljoen kilo. Dat is een toename van 1,5% ten opzichte van 2016 en ligt net boven het stikstofplafond dat is gebaseerd op de productie in 2002. Dat blijkt uit de definitieve mestproductiecijfers 2017 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Artikel gaat verder onder de grafiek.

Voorlopige cijfers

De cijfers vallen iets hoger uit dan de voorlopige cijfers die in januari werden gepubliceerd met een fosfaatproductie van 167,9 miljoen kilo. De plafonds voor stikstof en fosfaat zijn onderdeel van de aan Nederland verleende derogatie.

Artikel gaat verder onder de tabel.

De fosfaatproductie in de melkveehouderij is gedaald van 89,5 miljoen kilo in 2016 naar 86,6 miljoen kilo in 2017. Dat is het gevolg van de maatregelen uit het fosfaatreductieplan 2017. De stikstofuitscheiding nam wel toe blijkt uit de berekeningen van het CBS. De melkveestapel produceerde bijna 304 miljoen kilo stikstof. De productie van melkkoeien steeg, het jongvee produceerde minder stikstof. Oorzaken zijn onder meer een krimp van het snijmaisareaal en lager hectareproductie van mais. Het aandeel snijmais in het rantsoen is gemiddeld genomen gedaald volgens het CBS. De berekende voederbehoefte van melkkoeien is bovendien toegenomen en het aandeel stikstof in gras was in 2017 hoger.

Vleesvee

De fosfaatproductie van vleesvee is licht gedaald en komt uit op 10,8 miljoen kilo. Vleesvee produceerde wel iets meer stikstof, maar dat ligt met 34 miljoen kilo nog ruim onder de productie in 2002.

Varkens

De varkensstapel produceerde in 2017 37,5 miljoen kilo fosfaat, vooral door het lagere aantal vleesvarkens en 2% minder fosfor in het voer.

Pluimvee

In 2017 zijn zowel het aantal leghennen als het aantal vleeskuikens lager in de berekening van de mestproductie. Bij de leghennen is rekening gehouden met de gevolgen van de fipronil-crisis in de tweede helft van vorig jaar. Zowel varkens als pluimvee produceerde in 2017 vrijwel evenveel stikstof als in 2016 en liggen beide ruim onder het niveau van 2002.

Overige diersoorten

Bij de overige diersoorten bleef de fosfaatproductie gelijk op 6,6 miljoen kilo. De toename bij de melkgeiten werd gecompenseerd door andere diersoorten zoals konijnen en andere pelsdieren.

Artikel gaat verder onder de tabel.

Werkgroep Uniformering Mest- en mineralencijfers

De mestproductie van de veestapel wordt jaarlijks berekend op basis van het aantal dieren in de landbouwtelling (per 1 april) en de uitscheidingsfactoren per dier voor stikstof, fosfaat en kalium.

In 2017 is voor melkvee gerekend met gemiddelde aantallen en bij pluimvee is rekening gehouden met de gevolgen van de fipronil-crisis. 
Voorlopige cijfers worden aan het einde van het jaar berekend op basis van het aantal dieren in de Landbouwtelling, dit jaar was dat in januari. 
Ongeveer 6 maanden na afloop van het verslagjaar zijn alle gegevens bekend, waarmee de definitieve uitscheidingsfactoren per dier kunnen worden berekend. De definitieve uitscheidingsfactoren worden jaarlijks vastgesteld door de Werkgroep Uniformering Mest- en mineralencijfers (WUM) volgens een vaste rekenmethodiek.

Laatste reacties

 • Frederiqe

  Ho ho ho wat erg slaap er vannacht niet van

 • D. de Jong

  Als 1 april iedereen zijn dieren 1 dag afvoert is alles
  0 en is alles op gelost 🤔

 • deB.

  Daar gaaaan we weer!!! Ruimen maar weer
  Wat een ged*nderrrrr, kap nu eens een keer!

  We binden als sector het veelvoudige op onze gronden..

 • hoving1

  laat je niet langer misbruiken.

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Alco

  Papier is weer gewillig.

 • arink

  Goed bezig Bolder01

 • gjh

  Ik dacht dat we alle gezeik wel hadden gehad maar er kan nog meer bij schijnbaar.

 • Komt goed

  Nou nou Hurenkamp

 • cor vroege

  Nou beginnen ze te zeiken over stikstof ,terwijl we nog bezig zijn met de fosfaat regelgeving,LET MAAR OP ZE GAAN ZOMETEEN OOK NOG LEGGEN ZEIKEN OVER METHAAN PRODUCTIE,JE ZOU DAT TUIG EEN DOODSCHOP GEVEN

 • kleine boer

  WAar blijft de ureum die bij diesel toegevoegd....

 • Zuperboer

  Met mais meer Mans!

 • Bennie Stevelink

  Zonder derogatie hadden we ongelimiteerd koeien kunnen houden?

  Fosfaatplafond oprekken biedt ruimte?

  Verwerkte mest er vanaf trekken biedt ruimte?

 • Maas1

  Verwerkte mest welke niet op de Nederlandse bodem komt kan van het fosfaatplafond af,of beginnen ze dan weer over de nitraat richtlijn! De beleidsambtenaren weten het zelf niet meer ze hebben zoveel regels in elkaar gefietst dat ze het in de politiek niet meer weten,sterker nog ze willen het niet meer weten.

 • jhp

  Hier kon je op wachten, ik sta er niet echt van te kijken.
  O ja, en ik geloof er geen barst van.
  Ze willen de 40% krimp van de veestapel ruim voor 2050 halen.

 • a van Gerwen

  Het lijkt wel of iedereen alleen maar naar boven kan staren richting het plafond. Maar kijk eens naar beneden, naar de grond, daar draait het toch om.

 • Alco

  Voeding neemt de stikstof weer op.
  Dus niets aan de hand.

Laad alle reacties (13)

Of registreer je om te kunnen reageren.