Home

Nieuws 2 reacties

Schouten wil scheurverbod versoepelen

Het scheurverbod voor blijvend grasland in Natura-2000-gebieden wordt versoepeld, als het aan minister Carola Schouten ligt.

De landbouwminister wil het verbod op ploegen en omzetten van blijvend grasland beperken tot percelen binnen het Nationaal Natuurnetwerk, op veengrond of in uiterwaarden. Voor het overige blijvend grasland zou een permanente ontheffing van het verbod gaan gelden. Daarnaast wil de minister een tijdelijke ontheffing van het verbod mogelijk maken in het kader van landinrichtingsprojecten. De minister zal de wijzigingen voorleggen aan de Europese Commissie ter goedkeuring.

Belemmering voor melkveehouders

Het scheurverbod van blijvend grasland is een belemmering voor met name melkveehouders. De Tweede Kamer heeft in een motie van Jaco Geurts gevraagd om een uitzondering van het scheurverbod in bij voorbeeld de Wieden. In sommige gevallen blijkt het scheurverbod voor blijvend grasland averechts te werken, omdat boeren hun grasland omploegen binnen 5 jaar, om te voorkomen dat het de status blijvend grasland krijgt. Uit landbouwkundig oogpunt is scheuren dan nog niet nodig. Normaal gesproken wordt grasland eens in de 10 tot 20 jaar vernieuwd.

Knelpunt bij ruilen van gronden

Ook komt het voor dat het scheurverbod een knelpunt is bij het ruilen van gronden. Het scheurverbod wordt niet bestraft in de zin dat er een overtreding of misdrijf wordt begaan als grasland toch wordt omgeploegd. Maar boeren worden wel gekort op hun vergroeningspremie en krijgen een herstelplicht opgelegd.

Als besloten wordt tot omploegen of scheuren van grasland moet daarvoor een ecologische beoordeling worden gedaan om te zien of er effecten zijn voor de flora en fauna in het Natura2000-gebied.

Laatste reacties

  • buitenok

    de soap die natura 2000 heet

  • DJM

    Voor percelen BINNEN N2000 gebieden is dit allemaal mooi gepraat, maar zonder resultaat!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.