Home

Nieuws 3 reacties

Schouten: niet nóg meer voorwaarden aan EU-steun

Er moeten niet nóg meer voorwaarden gesteld worden aan de directe inkomenssteun voor boeren.

Dat stelt minister Carola Schouten. Zij vindt wel dat de inkomenssteun gerichter moet worden ingezet voor betalingen voor maatschappelijke diensten, zowel voor individuele boeren als voor collectieven.

Vereenvoudiging of meer regels?

De Europese landbouwministers gaan volgende week op uitnodiging van de Oostenrijkse landbouwminister Elisabeth Köstinger in gesprek over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, zoals dat vorige maand door de Europese Commissie is vastgesteld.

De vraag leeft bij veel Europese landbouwministers of de voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wel zullen leiden tot de gewenste vereenvoudiging in combinatie met de versterkte rol voor de lidstaten zelf. De Europese Commissie stelt voor Europabreed doelen vast te leggen (onder andere op gebied van milieu en klimaat) die door de Europese lidstaten in een eigen plan kunnen worden uitgevoerd. Veel landbouwministers hebben in een eerste reactie laten blijken er niet gerust op te zijn dat de voorstellen daadwerkelijk leiden tot de gewenste vereenvoudiging.

Aftopping van inkomenstoeslagen

Een voorbeeld daarvan is de aftopping van de inkomenstoeslagen. In Nederland zou een omvangrijk administratief systeem moeten worden opgetuigd, waar alle ontvangers van inkomenssteun aan moeten meewerken om in vrijwel alle gevallen vast te stellen dat hun inkomenssteun niet hoeft te worden gekort. Landbouwminister Schouten zegt dat de regering in het algemeen vindt dat regels over monitoring, controle en sancties zo veel mogelijk moeten worden teruggebracht.

Laatste reacties

  • koestal

    Ze wil de boeren helemaal geen steun geven. Droogteschade vindt ze ook helemaal niet nodig . Daar is de weersverzekering voor, zegt ze.Weinig boeren hebben een weersverzekering omdat die zo duur is ,vooral door de assurantiebelasting. Ze betalen pas iets uit als er meer dan 30% van het gewas schade heeft

  • koestal

    De laatste zin is ook kolder,regels over monitoring,controle en sancties moeten zoveel mogelijk worden teruggebracht, Ze doen niet anders dan om de boer in het harnas te jagen. De boeren zijn net opgejaagd wild door al die regels en controles.

  • farmerbn

    Wat is een omvangrijk administratief systeem? Eén computer en één ambtenaar die de betalingen naar de boeren doet en ziet wat er overgemaakt wordt? Het moet niet gekker worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.